Spring til indhold

Træøen

- Krydset, hvor Rømersvej, Bystævnevej og Godfredsvej mødes.

Træøen var tidligere et vejkryds med et stort træ på en lille grøn plads i midten af krydset. Oversigtsforholdene i krydset var dårlige, fordi Bystævnevej slår et knæk netop her. Det har været utrygt og uoverskueligt at færdes i krydset, særligt for cyklister og gående, og der har været mange nærved-ulykker.

 

Ved årsskiftet 2019-2020 blev Træøen omdannet til et nyt lille byrum. Samtidig blev resten af Bystævnevej gjort mere trafiksikker.

 

Nyt byrum på Træøen

En arbejdsgruppe med interesserede fra lokalområde har været med til at beslutte, hvordan Træøen skulle indrettes til et nyt lille byrum. Det indeholder et regnvandsbed og nogle grønne pukler med stålkanter og chaussestensbelægning omkring, så man kan skrå ind over området. Og der er kommet lys på det store træ.

 

Træøen juli 2020

 

Trafiksikkerheden på Bystævnevej og Rømersvej

Den lille rundkørsel i krydset er blevet ændret til et forskudt T-kryds. Der er blevet etableret et helleanlæg på Rømersvej ud mod Bystævnevej, og Rømersvejs tilslutning ud mod krydset er blevet lavet mere vinkelret på Bystævnevej. Derudover er der blevet ryddet ud i beplantningen på hjørnet af Rømersvej og Bystævnevej for at give bedre oversigt i krydset.

Den nordlige del af Bystævnevej er samtidig med omdannelsen af Træøen blevet gjort mere trafiksikker. Der er blevet lavet 30 km/t hastighedszone og dobbeltindsnævringer med asfaltbump og cykelsluser bagom indsnævringerne på strækningen mellem Rømersvej og Rismarksvej. Vandcenter Syd har lavet grønne bede, som regnvand kan sive ned i, i indsnævringerne.

Klimatilpasning

Læs mere om, hvordan Odense Kommune og Vandcenter Syd samarbejder om at klimatilpasse bl.a. med LAR-bede, der håndterer hverdagsregnen i området og aflaster kloaksystemet, på:

Klimaklar.nu

 

Den sidste del af Bystævnevej, strækningen mellem Rømersvej og Middelfartvej, bliver lavet i løbet af 2021 sammen med Middelfartvej og Rømersvej. Her gennemfører Vandcenter Syd et projekt, der forlænger hastighedszonen på den sidste og sydligste del af vejen. Se mere på Vandcenter Syds hjemmeside

Se billeder af arbejdet med forvandlingen på Træøen på @ditbolbro på Instagram

 

Følg hele områdefornyelsesprojektet på Facebook

 

Få vist vej til Træøen med Odense Rundt

By- og Kulturforvaltningen