Spring til indhold

Træøen

- Krydset, hvor Rømersvej, Bystævnevej og Godfredsvej mødes.

Træøen er et vejkryds med et stort træ på en lille grøn plads i midten af krydset. Oversigtsforholdene i krydset er meget dårlige, fordi Bystævnevej slår et knæk netop her. Det er utrygt og uoverskueligt at færdes i krydset, særligt for cyklister og gående, og der har været mange nærved-ulykker.

 

I efteråret 2019 gøres Bystævnevej mere sikker at færdes på, samtidig med at Træøen omdannes til et nyt lille byrum. Læs mere om, hvad der skal ske på Bystævnevej

 

Nyt byrum på Træøen

En arbejdsgruppe med interesserede fra lokalområde har været med til at beslutte, hvordan Træøen skal indrettes til et nyt lille byrum. Arbejdet går i gang til november 2019.

 

Skitse over det nye byrum, der skal etableres på Træøen

Skitsetegning over det nye byrum, der skal etableres på Træøen. Den mørkegrønne cirkel illustrerer trækronen på det store træ på Træøen.

 

Se Træøen på kortet på Odense Rundt

By- og Kulturforvaltningen