Spring til indhold

Træøen

- Krydset, hvor Rømersvej, Bystævnevej og Godfredsvej mødes.

Træøen er et vejkryds med et stort træ på en lille grøn plads i midten af krydset. Oversigtsforholdene i krydset er meget dårlige, fordi Bystævnevej slår et knæk netop her. Det er utrygt og uoverskueligt at færdes i krydset, særligt for cyklister og gående, og der har været mange nærved-ulykker.

 

Kryds og oversigtsforhold ændres, så sikkerheden forbedres både for gående, cyklister og bilister, fx ved at omlægge krydset, rydde bevoksning, afmærke cykelbaner og forbedre belysning. Krydset ligger på en skolevej, så der skal skabes en mere sikker overgang og tydelighed i krydset. Fornyelsen koordineres med øvrige forandringer på Bystævnevej i forhold til trafikafvikling og vandhåndtering.

 

Kunne du tænke dig at være en del af arbejdsgruppen, der skal beslutte, hvad der skal ske på pladsen, så kontakt projektleder Rikke Falgreen

 

Se Træøen på kortet på Odense Rundt

Opdateret 03-07-2019

By- og Kulturforvaltningen