Spring til indhold

Træøen

- Krydset, hvor Rømersvej, Bystævnevej og Godfredsvej mødes.

Træøen var et vejkryds med et stort træ på en lille grøn plads i midten af krydset. Oversigtsforholdene i krydset var dårlige, fordi Bystævnevej slår et knæk netop her. Det har været utrygt og uoverskueligt at færdes i krydset, særligt for cyklister og gående, og der har været mange nærved-ulykker.

 

Ved årsskiftet 2019-2020 blev Træøen omdannet til et nyt lille byrum. Samtidig blev resten af Bystævnevej gjort mere trafiksikker.

 

Nyt byrum på Træøen

En arbejdsgruppe med interesserede fra lokalområde har været med til at beslutte, hvordan Træøen skulle indrettes til et nyt lille byrum. Det indeholder et regnvandsbed og nogle grønne pukler med stålkanter og chaussestensbelægning omkring, så man kan skrå ind over området. Der mangler at blive sået græs - og der mangler at komme lys på træet. Det kommer i løbet af foråret 2020.

 

Trafiksikkerheden på Bystævnevej og Rømersvej

Den lille rundkørsel i krydset er blevet ændret til et forskudt T-kryds. Der er lavet støttehelle og afstribning, og Rømersvejs tilslutning ud mod krydset er blevet lavet mere vinkelret på Bystævnevej.

Den sidste del af Bystævnevej, strækningen mellem Rømersvej og Middelfartvej, bliver lavet senere i 2020, hvor Vandcenter Syd gennemfører et projekt, der forlænger hastighedszonen på den sidste og sydligste del af vejen.

 

Skitse over det nye byrum, der skal etableres på Træøen

Skitsetegning over det nye byrum, der er blevet etablere på Træøen. Den mørkegrønne cirkel illustrerer trækronen på det store træ på Træøen.

Se billeder af arbejdet med forvandlingen på Træøen på @ditbolbro på Instagram

 

Bystævnevej

Samtidig med omdannelsen af Trøen er resten af Bystævnevej blevet gjort mere trafiksikker. Der er blevet lavet 30 km/t hastighedszone og dobbeltindsnævringer med asfaltbump og cykelsluser bagom indsnævringerne på strækningen mellem Rømersvej og Rismarksvej. Vandcenter Syd har lavet grønne bede, som regnvand kan sive ned i, i indsnævringerne.

Derudover er der blevet ryddet ud i beplantningen på hjørnet af Rømersvej og Bystævnevej for at give bedre oversigt i krydset. Og der er blevet etableret et helleanlæg på Rømersvej ud mod Bystævnevej.

 

Følg hele områdefornyelsesprojektet på Facebook

 

Få vist vej til Træøen med Odense Rundt

By- og Kulturforvaltningen