Spring til indhold

Parkeringspladsen

En tryg og sikker plads for alle.

Den store parkeringsplads bag Føtex og Mango Bazar er blevet gjort mere sikker og tryg at færdes på. Pladsen stod færdig i sommeren 2021. På området bag Føtex er der bl.a. skabt en sti til fodgængere og cyklister uden om de bakkende biler. Belægningen har fået en overhaling på hele området, der er kommet bedre belysning, og der er plantet masser af blomstrende grønt i de store regnvandsbede, der er blevet anlagt. Regnvandsbedene er anlagt af VandCenter Syd.

Også passagen langs med Mango fra Ole Worms Gade og ud til Middelfartvej er blevet fornyet med ny belægning, bedre belysning og fine, runde, røde plantekummer. Kunstværket Horisont løber fra den sidste del af denne passage og ud på Middelfartvej. Læs om kunstværket Horisont her

 

Skolestien ved parkeringspladsen Ny sti til fodgængere og cyklister Passagen ved Mango Bazar

 

Den røde farve går igen på alle pladsens elementer. Den helt særlige røde indgangsport ud mod Rømersvej ser flot ud i mørket:

 

Den lysende røde port ved indgangen til parkeringspladsen fra Rømersvej

 

Mikkel fra Bolbro fortæller her om fornyelsen af parkeringspladsen:

 

Du finder flere fortællinger om Bolbro på app'en USEEUM.

By- og Kulturforvaltningen