Spring til indhold

Bronx - Kaffe og Krea

Ny fællesskabsbiks skal hjælpe områdefornyelsen med at eksperimentere med nye former for fællesskaber. Stedet skal være et supplement til Bolbros i forvejen blomstrende foreningsliv.

1. marts 2020 slog Bronx – Kaffe og Krea dørene op på Middelfartvej 115B i Bolbro. Bronx er en lokal fællesskabs-biks. Et sted, hvor der eksperimenteres med nye former for frivillighed, og hvad fremtidens medborgerhus er for en størrelse. Et sted, der skabes og formes af de, der bruger stedet – og som derfor hele tiden udvikles og forandres.

Bronx – Kaffe og Krea er først og fremmest et sted, hvor du kan komme ind alene eller sammen med andre og købe en god kop kaffe. Et sted, hvor der er adgang til genbrugsmaterialer, som man kan nørkle med og skabe nye ting af. Et sted, hvor du kan tage en pause, blive inspireret, deltage i en aktivitet eller et arrangement – eller selv skabe en aktivitet eller et arrangement. 

Kreativitet, bæredygtighed og fællesskab er omdrejningspunktet for alt i Bronx. Og inden for denne ramme er der frit slag for, hvad stedet kan udvikle sig til. Den primære målgruppe er familier og enlige i den erhvervsaktive alder. Men ALLE er velkomne!

Læs mere om Bronx – Kaffe og Krea i beskrivelsen på stedets Facebook-side 

 

Bronx tester nye former for fællesskaber

Ideen til Bronx – Kaffe og Krea er opstået blandt en gruppe borgere i Bolbro, der har dannet en forening og konstitueret sig i en bestyrelse. Foreningen hjælper ’Dit Bolbro – områdefornyelse’ med at afprøve nye former for uformelle fællesskaber. Det er vigtigt, at det er en lokal forening, der står for disse afprøvninger, for at sikre en lokal forankring, når stedet skal leve videre efter områdefornyelsens afslutning ved udgangen af 2021. 

Bronx skal betragtes som en slags kuvøse eller inkubator for nye organiseringer og fællesskaber. Det er vigtigt at understrege, at Bronx skal skabe nye muligheder for fællesskab i Bolbro – ikke mere af det samme.  Det gælder i øvrigt for alle initiativer under områdefornyelsen, at de skal bidrage med noget nyt til området, ikke blot skabe mere af det samme. 

Bronx skal altså afdække behov og muligheder for alternativer til det etablerede foreningsliv. Stedet skal være et supplement til Bolbros allerede blomstrende foreningsliv – ikke en konkurrent til. Udviklingen af Bronx skal derfor ske i tæt dialog og koordinering med det eksisterende foreningsliv. 

Projektet støttes under indsatsområdet Fællesskab og Sundhed. Helt konkret støttes med lokaler og konsulentbistand i 2020-2021. Lokalerne huser samtidig et lokalt kontor for områdefornyelsen og bliver centrum for fornyelse af Middelfartvej over de næste to år. Derudover vil Bronx være en platform for indsatserne Ren Bolbro og Kulturelle Aktiviteter.

Projektet evalueres løbende frem mod udgangen af 2021. Drømmene og visionerne for Bronx fra 2022 er lige nu, fx at stedet kan drives videre som en socialøkonomisk virksomhed eller i en anden form, at Bronx som forening kører videre i en eller anden form, at cafédelen udvikles og at Bronx består i en eller anden form. Intet er afgjort på forhånd – vi glæder os til at se, hvor projektet tager os hen. Måske et sted, som vi slet ikke kan forestille os her ved projektets start.

By- og Kulturforvaltningen