Spring til indhold

Byens kommercielle liv

By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen har i efteråret 2017 fået COWI til at udarbejde en undersøgelse af det kommercielle byliv i Odense kommune. .

Indsamling af datagrundlag for rapporten fra butikker, cafeer mv. har fundet sted ved byens butikker, cafeer frisører mv. i efteråret 2017, og omsætningstal er opgjort pr. regnskabsår 2016.

 

Resultatet af undersøgelsen er samlet i COWI rapporten ”Det Kommercielle byliv i Odense".

 

Rapporterne falder i to dele: En ”tal og analyser” del, som beskriver den forløbne udvikling inden for detailhandel og serviceerhvervene og en ”fremtids del", der beskriver forventninger til den fremtidige udvikling og et katalog af handlemuligheder, som påvirker udviklingen og forventede konsekvenser af disse.

 

Rapporten kan downloades her.

Det kommercielle byliv i Odense - tal og analyser

Fremtidens kommercielle byliv - forventninger

By- og Kulturforvaltningen