Spring til indhold

Vådområde - Vosemose

I juni 2020 blev der afsluttet en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse af et muligt vådområde ved Vosemose – nord for Brændekilde.

Projektområdet ligger omkring vandløbet Borreby Møllebæk og det rørlagte vandløb Ravnebjergafløbet. Du kan læse mere i den tekniske forundersøgelsesrapport.

 

Projektområdet er ca. 32 hektar stort. Beregningen af kvælstoffjernelsen i dette projekt viser, at denne vil blive 2.878 kg kvælstof/år, svarende til 88 kg
kvælstof/ha.

 

Oversigtskort vådområde Vosemose:

Luftfoto med indtegnet vådområde


På baggrund af forundersøgelsen er der i september 2020 blevet søgt om midler til realisering af projektet.

 

Klima- og Miljøforvaltningen