Spring til indhold

Vådområde Sanderumgaard

Vådområdet ved Sanderumgaard forhindrer kvælstof i at løbe ud i Odense Fjord.

I efteråret 2018 etablerede Odense Kommune et nyt vådområde ved herregården Sanderumgaard i det sydøstlige Odense.

Her blev vandløbet Vejrup Å forlagt og genslynget, så vandløbet nu løber udenom Den Romantiske Have ved Sanderumgaard. Der er lavet et fordelerbygværk i vandløbet, så der stadig er mulighed for at lede vand til søerne i Den Romantiske Have - for eksempel i tilfælde af en meget tør sommer.

 

 

Der er ligeledes blevet afskåret drænrør fra marken, så drænvandet kan overrisle vådområdets jord i stedet for at løbe direkte i vandløbet.

Vådområdet betyder, at cirka 2,3 tons kvælstof hvert år forhindres i at løbe ud i Odense Fjord, hvor det kan medvirke til at give iltsvind og miljøproblemer i fjorden. 

Vådområdet har også en positiv betydning for diverse planter og dyr. Mange nye fugle, fisk og insekter har slået sig ned i området på grund af arbejdet med Vejrup Å og den ekstensive drift af jorden.

Staten har givet tilskud til anlæggelsen af vådområdet, og den involverede lodsejer har fået kompensation i forbindelse med projektet.

Hvis du vil læse mere om projektet, kan du gøre det i forundersøgelsesrapporten.

Klima- og Miljøforvaltningen