Spring til indhold

Vådområde Højbjerg

Ved Højbjerg i det vestlige Odense dukkede der i efteråret 2018 et nyt vådområde på cirka 14 hektar op.

Vådområdet ved Højbjerg

I december 2018 blev Odense Kommunes nye vådområde ved Højbjerg i Odense V officielt åbnet. Vådområdet er 14 hektar stort og blev etableret i efteråret 2018 som et samarbejde mellem kommunen og den private lodsejer. 

I mange år var Højbjergafløbet rørlagt under jorden, men det er nu blevet genåbnet og slynget gennem vådområdet, hvor det i perioder medvirker til at oversvømme engarealerne. Foruden åbningen af vandløbet er der blevet afskåret markdræn, så drænvandet ledes til overrisling af vådområdets jord.

 

Vådområdet ved Højbjerg set fra luften.

Projektet betyder, at cirka 1,5 tons kvælstof årligt forhindres i at finde vej til Odense Fjord, hvor det kan have en skadelig virkning på miljøet.
Vådområdet ved Højbjerg giver også gode muligheder for diverse planter og dyr. Man kan således opleve en del forskellige fuglearter i området, og der rykker også nye fisk og insekter ind vådområdet på grund af Højbjergafløbets åbning og den ekstensive drift.

Staten har givet tilskud til anlæggelsen af vådområdet, og de involverede lodsejere har fået kompensation i forbindelse med projektet.

Hvis du vil læse mere om projektet, kan du gøre det i forundersøgelsesrapporten.

Klima- og Miljøforvaltningen