Spring til indhold

Vejrup Å

I november 2016 blev der givet tilsagn om tilskud til en forundersøgelse af et muligt vådområde ved Vejrup Å

Projektområdet var på ca. 12 hektar. Den ejendomsmæssige forundersøgelse viste positiv indstilling blandt lodsejerne.

 

Oversigtskort projektområde Vejrup Å:

Billede af Vejrup Å

 

Den tekniske forundersøgelse viste dog, at der ikke var mulighed for at fjerne tilstrækkeligt kvælstof og projektet blev derfor opgivet. Der blev ikke søgt midler til realisering.

Klima- og Miljøforvaltningen