Spring til indhold

Vådområde Brændekilde

I juli 2018 blev der givet tilsagn om tilskud til en forundersøgelse af et muligt vådområde ved Brændekilde omkring vandløbene Borreby Møllebæk og Brændekilde-Brylle Sogneskel

Projektområdet er på ca. 30 hektar. Forundersøgelsen er blevet udarbejdet i efteråret 2018 og foråret 2019.

 

Oversigtskort vådområde Brændekilde:

Oversigtskort vådområde Brændekilde

 

Der bliver søgt om midler til realisering af projekter i løbet af sommeren 2019. Hvis projektet gennemføres vil det fjerne 2,1 tons kvælstof/år, som så ikke ender i Odense Fjord.

Klima- og Miljøforvaltningen