Spring til indhold

Vådområde Kærby Mose

I december 2011 afsluttede Odense Kommune en forundersøgelse af et nyt over 62 hektar stort vådområde i Kærby Mose øst for Fraugde.

Læs eventuelt mere i forundersøgelsesrapporten.

I 2012 blev der arbejdet videre med projektet og de involverede lodsejere frem mod en mulig realisering i 2014/2015.

Samme år fik Odense Kommune fik midler til at etablere vådområdet ved Kærby Mose. Anlægsarbejdet gik i gang efter høst i 2014, og i midten af oktober 2014 kunne det nye vådområde indvies.

Oversigtskort Kærby Mose

Projektet omfattede ca. 38 hektar, som nu er omdannet til vådområde, der er med til at fjerne kvælstof fra markernes drænvand, inden det ender i Odense Fjord. Kvælstoffjernelsen vil være på ca. 4,9 tons pr år. 

Selvom projektets primære formål har været at optimere kvælstoffjernelsen, har projektet også været med til at øget naturværdierne i området betydeligt fx som følge af bedre muligheder for afgræsning, forbedring af ca. 2,5 km vandløb og etableringen af to vandhuller. Projektet har også øget de rekreative muligheder, fx er et stisystem blevet forbedret.
Projektet er finansieret af EU Landdistriktsmidler og Miljø- og Fødevareministeriet.

Nyomlagt Fraugde Bæk
Det nyomlagte vandløb, Fraugde Bæk, og ny træbro i forbindelse med nyt stisystem.

Klima- og Miljøforvaltningen