Spring til indhold

Naturgenopretning

Naturgenopretning medvirker til at beskytte og udbygge eksisterende natur.

Når et område naturgenoprettes, laves der en aktiv ændring for at skabe naturkvaliteter. Områderne er typisk marker i omdrift, hvor dyrkning af afgrøder og afvanding stoppes, såmder opstår mere naturlige vandstandsforhold og et mere naturligt og varieret dyre- og planteliv. 

Naturgenopretning medvirker til at beskytte og udbygge eksisterende natur, som generelt er truet af mangel på plads, tilførsel af næringsstoffer eller afvanding. Samtidig medvirker det til beskyttelse grundvandet og vandmiljøet mod forurening med miljøfremmede stoffer og næringsstoffer.

Odense Kommune arbejder med en række naturgenopretningsprojekter – herunder etablering af vådområder og skovrejsning.

Klima- og Miljøforvaltningen