Spring til indhold

Beskyttet natur i dit område

Du kan se, om der er beskyttet naturareal på din ejendom. Se mere herunder. .

Du kan se, om der er beskyttet naturareal på din ejendom via Odense Kommunes Kortinfo

Bemærk, at et areal godt kan være beskyttet, selv om det ikke er vist på hjemmesiden. Registreringen er vejledende, og et areal kan vokse sig ind i eller ud af beskyttelsen.

I Miljøportalens naturdatabase kan du også finde det beskyttede naturområde og se hvilke registreringer, der tidligere er gjort.  

 

Hvis du er i tvivl om dele af din ejendom er beliggende i et beskyttet område, kan du kontakte Odense Kommune - se kontaktinformation til højre.

Klima- og Miljøforvaltningen