Spring til indhold

Tømning af private badebassiner

Hvordan tømmer du dit badebassin, når du ikke skal bruge det mere? Læs mere herunder hvor du leder vandet fra bassinet hen, alt efter om der er kemikalier i eller ej.

Badebassin eller pool i haven

Når sommeren er varm, fristes mange til at fylde en pool eller et badebassin med dejligt, kølende vand. Størrelsen på bassinet kan variere meget, men fælles for alle typer badebassiner er, at de skal tømmes. Og det er ikke helt ligegyldigt, hvor du leder vandet hen, hvis der er kemikalier i.

Inden du fylder poolen

Start med at overveje, hvorvidt det overhovedet er nødvendigt at hælde kemikalier i vandet. Er det nødvendigt, bør du undgå de klorholdige kemikalier, da disse er specielt giftige for vandmiljøet.

Bassinet eller poolen skal tømmes, og der er IKKE kemikalier i vandet

Er vandet ikke tilsat kemikalier, kan det fint bruges til vanding af blomster og græs.

Bassinet eller poolen skal tømmes, og der ER TILSAT kemikalier i vandet

Kemikalieholdigt badevand er spildevand, og det skal bortledes til rensning via kloaksystemet.

I mange områder er nedløbs- og vejbrønde ikke tilsluttet spildevandssystemet, og vand, der ledes til disse, løber urenset ud i nærmeste vandløb eller vådområde. Vil du være sikker på, at vandet ledes til rensningsanlæg, skal det i et bryggers- eller badeværelsesafløb.

Undgå kemikalier i vandet, hvor der ikke er kloakeret

Bor du i det åbne land eller andre steder, hvor der ikke er kloakeret, er det meget vigtigt at undgå klorholdige kemikalier. Du bør under alle omstændigheder undgå at lede vandet til nedsivningsanlæg eller septiktank, da vandmængderne kan være for store og medføre, at slammet skylles ud af tanken og ud i naturen - eller at anlægget tilstoppes.

Har du spørgsmål til tømning af bassin?

Hvis du vil vide mere, er du naturligvis velkommen til at kontakte Odense Kommune – Natur og Klima.

Klima- og Miljøforvaltningen