Spring til indhold

Tilflytter

Forældre, der tilflytter skoledistriktet under skoleforløbet, har ret til at få deres børn optaget i den skole, der er distriktsskolen.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Folkeskolerne i Odense

Kontaktinfo på skolerne

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email


Dreng der hænger i armene. Glad dreng med cykelhjelm  Dreng der kigger på en globus Dreng der kigger i sin skoletaske.

Henvendelse sker direkte til distriktsskolen. Ønsker man en anden skole end distriktsskolen, gælder reglerne om frit skolevalg.

 

Tilflyttere til Odense Kommune, har ret til at fortsætte skolegangen i en anden kommune end bopælskommunen, hvis barnet ønsker at undgå skoleskift i tilfælde af flytning til Odense Kommune. Vælger man dette, bortfalder støtten til befordring mellem skolen og hjemmet.


Her kan du finde den enkelte folkeskole samt se hvilken skole du hører til.Børn- og Ungeforvaltningen