Spring til indhold

Tilflytter

Forældre, der tilflytter skoledistriktet under skoleforløbet, har ret til at få deres børn optaget i den skole, der er distriktsskolen.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Henvendelse sker direkte til distriktsskolen. Ønsker man en anden skole end distriktsskolen, gælder reglerne om frit skolevalg.

 

Tilflyttere til Odense Kommune, har ret til at fortsætte skolegangen i en anden kommune end bopælskommunen, hvis barnet ønsker at undgå skoleskift i tilfælde af flytning til Odense Kommune. Vælger man dette, bortfalder støtten til befordring mellem skolen og hjemmet.

 

Her kan du finde den enkelte folkeskole, samt se hvilken skole dit barn hører til.

Børn- og Ungeforvaltningen