Spring til indhold

Skoleskift

Du kan frit vælge en anden folkeskole end distriktsskolen til dit barn, hvis der er plads

 

Som hovedregel har du krav på, at få dit barn optaget på folkeskolen i det distrikt, hvor dit barn bor. 

 

Et ønske om at benytte muligheden for frit skolevalg kan imødekommes, hvis der er plads på den ønskede skole, uden at det medfører oprettelse af nye klasser og er inden for de rammer, kommunalbestyrelsen har fastsat om strukturen. 

 

Ønsker du, at dit barn indskrives på en anden folkeskole end distriktsskolen, skal du henvende dig direkte til skolen, for at høre om der er plads. 

 

Fravælges distriktsskolen, har dit barn ikke senere krav på at blive optaget på distriktsskolen. Ønsker om overflytning til distriktsskolen vil herfor blive behandlet efter reglerne om frit skolevalg jf. ovenfor. 

 

Støtte til befordring mellem skolen og hjemmet bortfalder ligeledes, hvis der vælges en anden skole end distriktsskolen. 

 

Her kan du finde den enkelte folkeskole, samt se hvilke distriktsskole dit barn hører til. 

Børn- og Ungeforvaltningen