Spring til indhold

Hjemmeundervisning efter Friskoleloven

Ansøgning om hjemmeundervisning efter Friskoleloven

Forældre har mulighed for at lade deres børn hjemmeundervise efter reglerne i lov om friskoler, private grundskoler m.m.

 

Hvad skal du bruge for at ansøge

Udover barnets oplysninger skal du i ansøgningen oplyse navn og CPR-nr. på underviser samt undervisningssted.

Du skal bruge MitID for at udfylde ansøgningen.

Børn- og Ungeforvaltningen