Spring til indhold

Hjemmeundervisning

Ansøgning om hjemmeundervisning for elever i folkeskolen.

Forældre har mulighed for at lade deres børn hjemmeundervise efter reglerne i lov om friskoler, private grundskoler m.m.

 

Hvad skal du bruge for at ansøge

Udover barnets oplysninger skal du i ansøgningen oplyse navn og CPR-nr. på underviser samt undervisningssted.

Du skal bruge NemID for at udfylde ansøgningen.

Børn- og Ungeforvaltningen