Spring til indhold

Hjemmeundervisning

Ansøgning om hjemmeundervisning for elever i folkeskolen

Kontaktinformation

Skoleafdelingen

Ørbækvej 100
5220 Odense SØ
65 51 51 50

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Skoleafdelingen

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag - Fredag 09.00-12.00
Torsdag 13.00-15.00

Forældre har mulighed for at lade deres børn hjemmeundervise efter reglerne i lov om friskoler, private grundskoler m.m.

 

Hvad skal du bruge for at ansøge

Udover barnets oplysninger skal du i ansøgningen oplyse navn og CPR-nr. på underviser samt undervisningssted.

Du skal bruge NemID for at udfylde ansøgningen.

Børn- og Ungeforvaltningen