Spring til indhold

Flytning §85

Hjælp til flytning. Du kan søge om hjælp til flytteudgifter, hvis flytningen forbedrer din bolig- og/eller erhvervssituation og du ikke har økonomi til at betale.

Du kan søge om hjælp til flytteudgifter som fx indskud, depositum og flytning. Du kan også søge om hjælp til 1. måneds husleje, hvis det er en betingelse for at flytte ind i boligen, at denne husleje betales forud, fx sammen med depositummet.

Du kan søge om flyttehjælp, hvis flytningen er en boligmæssig forbedring for dig og/eller din familie.

Du kan søge, hvis flytningen giver umiddelbar udsigt til fast beskæftigelse, så du kan forsørge dig selv. Du kan desuden søge, hvis du har været ude for ændringer i dine forhold, som fx sygdom eller samlivsophør, og flytteudgiften er af afgørende betydning for dig og din familie.

Du kan kun få hjælp, hvis du eller din ægtefælle ikke selv kan betale for behandlingen via indtægter, opsparing, formue, afdragsordning eller lån.

Kommunen skal altid vurdere muligheden for at dække udgiften efter anden lovgivning først.

Du kan som udgangspunkt ikke få hjælp, hvis du har påtaget dig udgiften, fx skrevet under på en lejekontrakt, før du søger om hjælp. 

Hvis du har boligproblemer, har du ikke automatisk ret til flyttehjælp til en bestemt bolig. Der kan også være andre midlertidige løsninger, der kan indgå i vurderingen.

Hjælp til betaling af depositum og indskud skal altid betales tilbage.

OBS: Ansøgning om hjælp til flytteudgifter, skal sendes til den kommune, du flytter til. Det betyder, at du kan søge her, hvis du flytter inden for eller til Odense Kommune.

Hvem kan søge:

Du kan søge om hjælp til flytning, hvis:

  • Du flytter inden for eller til Odense Kommune
  • Flytningen forbedrer din eller din families boligforhold
  • Flytningen muliggør umiddelbart fast beskæftigelse for dig, så du kan forsørge dig selv
  • Du eller din ægtefælle ikke selv har mulighed for at betale, hverken via indtægter, opsparing, formue, lån eller afdragsordning.
  • Du ikke har påtaget dig udgifter i forbindelse med flytningen, fx underskrevet en lejekontrakt. Hvis du har skrevet under på lejekontrakten, før du søger om hjælp, risikerer du at få afslag.

Læs mere om dokumentationen og kravene til dokumentation her

Sådan vurderer kommunen din økonomi

Når kommunen vurderer, om du er berettiget til en enkeltydelse, ser vi blandt andet på din og din eventuelle ægtefælles økonomiske situation. Vi ser på, hvor meget du har til rådighed, når du har betalt dine faste udgifter til husleje, el, varme, indboforsikring og lignende. Det bliver også kaldt rådighedsbeløb.

Rådighedsbeløbet skal bruges til de udgifter, du selv har indflydelse på. Det er f.eks. mad, tøj, dagligvarer, fritidsaktiviteter, gaver, opsparing, streamingtjenester, afdrag på gæld, telefonsamtaler, toiletartikler og nyanskaffelser.

Vi vurderer altid dine samlede forhold konkret og individuelt. Er du gift, indgår din ægtefælles økonomi i vores vurdering. Bor du sammen med andre voksne, tager vi udgangspunkt i, at I deler de faste udgifter ligeligt.

Sagsbehandlingstid:

Sagsbehandlingstiden kan være op til 6 uger.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen