Spring til indhold

Beboerindskudslån

Hvis du flytter i almennyttig bolig (hos en boligforening), og boligen ligger i Odense Kommune, kan du søge kommunen om lån til beboerindskud.

Hvis du flytter i almennyttig bolig (hos en boligforening), og boligen ligger i Odense Kommune, kan du søge kommunen om lån til beboerindskud. Ansøgning om beboerindskudslån skal ske i tilknytning til indflytningstidspunktet.

Når du ansøger om beboerindskudslån, skal du vedlægge følgende dokumentation:

  • Aktuel indkomst for alle husstandsmedlemmer
  • Lejekontrakt eller tilbud om bolig, hvor du står nr. 1 til boligen
  • Kontoudskrifter fra alle konti for den sidste måned
  • Dokumentation for nuværende udgifter, hvis du ønsker at søge, fordi nuværende bolig er for dyr

Du kan nemt dele dine kontoudtog med kommunen på www.odense.dk/kontoudtogenkeltydelse. Du skal logge ind med MitID.

Tidligere beboerindskudslån

Hvis du har et ikke afviklet beboerindskudslån i forvejen, er det en god ide at nævne dette i din ansøgning.
I nogle tilfælde vil et uafviklet beboerindskudslån resultere i et afslag jævnfør Boligstøtteloven, og din ansøgning kan behandles efter anden lovgivning.

Hvis den nødvendige dokumentation ikke er modtaget, vil vi efterfølgende indhente det hos dig, og du må forvente en længere sagsbehandlingstid. Modtager vi ikke den nødvendige dokumentation, træffer vi en afgørelse på det foreliggende grundlag, hvilket kan betyde et afslag på din ansøgning.

Hvis du ikke har mulighed for at benytte den digitale løsning, kan du ringe til Odense Kommune på telefon 66 13 13 72.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden på ansøgning om beboerindskudslån er op til 14 dage.

Vil du vide mere

Læs om beboerindskudslån på borger.dk

Læs om frivilligt afdrag på beboerindskudslånBoligstøtte, beregn og ansøg Meld flytning

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen