Spring til indhold

Sygebehandling §82

Hjælp til sygebehandling

Du kan søge om hjælp til sygebehandling, der er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet, som du ikke selv har økonomi til at betale.

Du kan søge om hjælp til f.eks. tandbehandling, medicin, briller eller sygebehandling som kiropraktik, fysioterapi, fodterapi og psykologbehandling.  Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet efter en faglig vurdering af en læge eller anden relevant fagperson, f.eks. tandlæge eller optiker. Du kan kun få hjælp, hvis du eller din ægtefælle ikke selv kan betale for behandlingen via indtægter, opsparing, formue, afdragsordning, privat forsikring eller lån.

Kommunen skal altid vurdere muligheden for at dække udgiften efter anden lovgivning først.

Du kan som udgangspunkt ikke få hjælp, hvis behandlingen er påbegyndt eller udført. Søger du først om hjælp, når du er begyndt på behandlingen, kan det betyde, at du ikke kan få hjælp til udgiften fra kommune.

Hvem kan søge:

Du kan søge om hjælp til sygebehandling, hvis:

  • Din behandling er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet efter en faglig vurdering af en læge, tandlæge, optiker eller tilsvarende
  • Din behandling ikke kan dækkes efter anden lovgivning
  • Du ikke har en privat forsikring, der kan dække behandlingen
  • Du eller din ægtefælle ikke kan betale for behandlingen, hverken via indtægt, opsparing, formue, afdragsordning eller lån
  • Du har fast og lovligt ophold i Danmark

For at dokumentationen er tilstrækkelig, skal den opfylde kravene. 

Læs mere om dokumentationen og kravene til dokumentation her 

Sådan vurderer kommunen din økonomi

Når kommunen vurderer, om du er berettiget til en enkeltydelse, ser vi blandt andet på din og din eventuelle ægtefælles økonomiske situation. Vi ser på, hvor meget du har til rådighed, når du har betalt dine faste udgifter til husleje, el, varme, indboforsikring og lignende. Det bliver også kaldt rådighedsbeløb.

Rådighedsbeløbet skal bruges til de udgifter, du selv har indflydelse på. Det er f.eks. mad, tøj, dagligvarer, fritidsaktiviteter, gaver, opsparing, streamingtjenester, afdrag på gæld, telefonsamtaler, toiletartikler og nyanskaffelser.

Vi vurderer altid dine samlede forhold konkret og individuelt.Er du gift, indgår din ægtefælles økonomi i vores vurdering. Bor du sammen med andre voksne, tager vi udgangspunkt i, at I deler de faste udgifter ligeligt.

Sagsbehandlingstid:

Sagsbehandlingstiden kan være op til 24 uger.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen