Spring til indhold

Selskabsteamet

Selskabsteamet i Odense Kommune varetager det løbende samarbejde mellem selskabernes ledelse og Odense Kommune som ejer for at skabe et konstruktivt og positivt samarbejde.

Selskabsteamet i Odense Kommune

Danske kommuner betjener sig i højere og højere grad af forskellige selskabsformer til at varetage deres interesser, og det har skabt et nødvendigt fokus på ejerskabets specifikke udøvelse.

Odense Kommunes ejerpolitik er et vigtigt element i udøvelsen af det aktive ejerskab. Et aktivt ejerskab og god selskabsledelse forudsætter et konstruktivt og positivt samarbejde mellem selskabernes ledelse og Odense Kommune som ejer. Til at varetage det løbende samarbejde med selskaberne besluttede Odense Kommune i 2007 at oprette en særlig selskabsenhed: Selskabsteamet.

 

Opgaver

Selskabsteamet har til formål at forene kommunens kompetencer på selskabsområdet, herunder:

• at bistå ved udarbejdelse af direktiver og ejerpolitik for kommunens selskaber.
• at styrke samspillet mellem kommunen og kommunens selskaber.
• at rådgive kommunens øvrige forvaltninger i selskabsrelaterede spørgsmål. 
• at rådgive kommunens bestyrelsesmedlemmer i selskaberne i forhold til styringsgrundlaget.

 

Sammensætning

Selskabsteamet udgør ikke et selvstændigt kontor, men er et tværgående team med medarbejdere fra forskellige forvaltninger og kontorer. Organisatorisk hører teamet under Jura i Transformation og Organisation i Borgmesterforvaltningen. Selskabsteamet er sammensat, så det dækker forskellige kompetencer, herunder juridiske, økonomiske og organisatoriske, og det består af:

• en leder med juridisk kompetence. 
• en medarbejder med økonomisk kompetence.
• en medarbejder, der har myndighedsmæssig dialog med (forsynings)selskaberne.

Ud over de ovenfor nævnte kompetencer og personprofiler vil Selskabsteamet løbende, når dette findes nødvendigt, kunne inddrage andre medarbejdere og personer med andre kompetencer end de nævnte til brug for sparring og løsning af opgaver i teamet.

 

En fleksibel organisering

Mængden af arbejdsopgaver i Selskabsteamet varierer meget. Derfor deltager Selskabsteamets medlemmer også i det daglige arbejde i deres respektive forvaltninger og kontorer. Men den fleksible teamstruktur gør det muligt at trække på deres ekspertise, når der er behov for det.

Selskabsteamet har løbende dialog om væsentlige selskabsretlige forhold og afholder derudover teammøder efter behov. På denne måde sikres kontinuitet og gensidig orientering.

 

Yderligere oplysninger

Kontakt chefkonsulent Brian Frederiksen, for yderligere oplysninger.

 
 

Borgmesterforvaltningen