Spring til indhold

Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet skal bidrage til den langsigtede udvikling af hele Odense, samt sikre et strategisk og tværgående helhedssyn på tværs af hele Borgmesterforvaltningen

I Ledelsessekretariatet har vi fokus på at understøtte udviklingen af Odense til at blive en storby med omtanke. Det gør vi blandt andet gennem vores arbejde med den bystrategiske udvikling af Odense samt indsatsen for at gøre Odense til en CO2-neutral by senest i 2030. Vi understøtter samtidig forvaltningsledelsens strategiske arbejde og sikrer en professionel og smidig ledelsesbetjening. Endelig står kontoret helt centralt i betjeningen og udviklingen af en række af kommunens centrale samarbejdsorganer, ligesom vi understøtter og koordinerer de mange arrangementer, der hvert år finder sted på rådhuset.

 

Eksempler på arbejdsområder

  • Bystrategiske udviklingsprojekter.
  • Klimaneutral 2030.
  • Odense Kommunes arbejde med de 17 verdensmål.
  • Ledelsesbetjening på alle organisatoriske niveauer – f.eks. kommunens direktørgruppe og Borgmesterforvaltningens Forvaltningsledelse.
  • Understøttelse af tværgående fora – f.eks. byrådets kvartalsmøder og tværgående MED-strukturer, herunder Hovedudvalg og Forvaltningsudvalg.
  • Større strategiske projekter på tværs af Odense Kommune.

 

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til vores arbejde i Ledelsessekretariatet, er du velkommen til at kontakte:

 

Chef for Ledelsessekretariatet & Bystrategi Louise Nowak Rasmussen, mail lonr@odense.dk.

Borgmesterforvaltningen