Spring til indhold

Forhandling og Personalejura

Forhandling og Personalejura betjener ledelse og medarbejdere på tværs af Odense Kommune.

Forhandling og Personalejura har det overordnede ansvar for at betjene og rådgive ledelsen på tværs af Odense Kommune i alle personalejuridiske og overenskomstmæssige spørgsmål.

 

Arbejdsområder

• Fortolkning af overenskomster
• Kontakt til KL i løn- og personalesager
• Sagsbehandling - disciplinære foranstaltninger og uansøgt afsked og sygesager
• Seniorordninger (rammeaftale)
• Rådgivning ifm. ansættelse og lønfastsættelse af niveau 1-3 chefer
• Forhandlinger om forhåndsaftaler med faglige organisationer 


Kontakt Forhandling og Personalejura

Hvis du har spørgsmål til vores arbejde i Forhandling og Personalejura, er du velkommen til at kontakte kontorchef Nina Hult, nkh@odense.dk, mobil 51 77 72 89

Borgmesterforvaltningen