Spring til indhold

Vækst & Turisme

Vækst & Turisme arbejder med den overordnede strategiske ramme for Odenses udvikling.

Vækst & Turisme er kommunens udstrakte hånd til virksomheder, investorer, turister og klynger. Vi arbejder strategisk og helhedsorienteret for at realisere byrådets visioner og sikre kvalitet i byens udvikling fra strategi til virkelighed.

 

Vi bygger proaktive fællesskaber som er retningssættende for byens transformation og bidrager til vækst og nye arbejdspladser og sætter gang i vækstinitiativer, der skal være med til at skabe en bæredygtig fremtid for byens udvikling.

 

Arbejdsområder

  • Events: Nye flerårige events, som skal støtte op på de øvrige vækstinitiativer
  • Turisme: Implementeringen af turismestrategi, inkl. HCA21, Erhvervsturisme
  • Sponsorater: Genforhandle (sport)sponsorater og sikre den fulde udnyttelse
  • Tiltrækning af investeringer relateret til unikke styrker som robot & cannabis.
  • Verdens bedste Robotby og International Markedsføring
  • Internationalisering af Odense
  • Medicinsk Cannabis: nationalt epicentrum i Odense, forsknings- og videncenter
  • Ny Erhvervs & Vækstpolitik, inkl. iværksætteri

 

Kontakt Vækst & Turisme

Hvis du har spørgsmål til vores arbejde i Vækst & Turisme, er du velkommen til at kontakte kontorchef Joost Nijhoff, 
e-mail joni@odense.dk, mobil 40469001

Borgmesterforvaltningen