Spring til indhold

Vækst & Turisme

Vækst & Turisme arbejder med den overordnede strategiske ramme for Odenses udvikling.

Vækst & Turisme er Odense Kommunes udstrakte hånd til virksomheder, investorer, eventarrangører, turister og klynger. Vi arbejder strategisk og helhedsorienteret for at realisere byrådets visioner og sikre kvalitet i byens udvikling fra strategi til virkelighed.

 

Vi bygger proaktive fællesskaber som er retningssættende for byens transformation og bidrager til vækst og nye arbejdspladser. Vi sætter gang i vækstinitiativer, der skal være med til at skabe en bæredygtig fremtid for Odenseanere og byens udvikling.

 

Arbejdsområder

  • Events: Nye - gerne flerårige - events, der skal støtte op om de øvrige vækstinitiativer
  • Turisme: Implementeringen af en ny turismestrategi, digital turismeservice, stort fokus på erhvervsturisme
  • Sponsorater: Fokus på sponsorater, der understøtter vækstdagsordenen med unikke oplevelser
  • Tiltrækning af investeringer relateret til Odenses unikke styrker som f.eks. robotindustrien og biotech og life science.
  • Verdens bedste Robotby og international markedsføring
  • Internationalisering af Odense
  • Ny Erhvervs- & Vækstpolitik, inkl. iværksætteri

 

Kontakt Vækst & Turisme

Hvis du har spørgsmål til vores arbejde i Vækst & Turisme, er du velkommen til at kontakte kontorchef Joost Nijhoff, 
e-mail: joni@odense.dk, mobil 40469001

Borgmesterforvaltningen