Spring til indhold

Jura og Byhistorie

Jura og Byhistorie består af to enheder: Stadsarkivet, der varetager arkivmæssige funktioner, og Jura, der yder juridisk rådgivning primært vedrørende forvaltningsretlige og kommunalretlige forhold.

Jura har følgende ansvarsområder:

Kontakt Jura

Kontakt juridisk chef Karina Elbrønd, kelp@odense.dk, hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger om Jura.
 

Stadsarkivet 

Odense Stadsarkiv har eksisteret siden 1. januar 1991 og er et offentligt arkiv i henhold til arkivloven.

Arkivet indsamler, registrerer og bevarer kommunale arkivalier, herunder også IT-arkivalier, fra Odense Kommune, ligesom arkivet vejleder kommunens forvaltninger om reglerne for bevaring og kassation af arkivalier.
 
Endelig er Stadsarkivet også lokalhistorisk arkiv for Odense by og indsamler som sådant materiale om byen og dens borgere, foreninger, virksomheder og institutioner.

Stadsarkivet har i samarbejde med Odense Centralbibliotek/Lokalhistorisk Bibliotek skabt Historiens Hus. Historiens Hus skaber rammerne for alle, der er interesseret i lokalhistorie og slægtsforskning. Her kan du finde både bøger, aviser, dokumenter, billeder og meget andet fra og om Odenses og Fyns historie.

Læs mere om Stadsarkivet.

Kontakt Stadsarkivet

Kontakt stadsarkivar Johnny Wøllekær, jwoe@odense.dk, hvis du har spørgsmål. 
 
 

 

 

 

 

Borgmesterforvaltningen