Spring til indhold

Selskabsdeltagelse i Odense Kommune

Odense Kommune ejer eller er medejer af flere forskellige selskaber. Her kan du læse om baggrunden for Odense Kommunes selskabsdeltagelse.

Baggrund

Odense Kommune ejer eller er medejer af flere forskellige selskaber. Fælles for disse selskaber er, at de alle har en stor og vigtig betydning for Odense Kommune. Odense Kommune ønsker at udøve det aktive ejerskab i positivt samspil med øvrige ejere og selskabernes ledelse.

I 2005 fik et udvalg nedsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet til opgave at undersøge forholdet mellem kommunalbestyrelser på den ene side og selskaber med kommunal deltagelse på den anden. Udvalgets anbefalinger blev udgivet i 2006 i en rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber – eller i daglig tale slet og ret Styringsrapporten.

 

Selskabsdeltagelse i Odense Kommune

På baggrund af Styringsrapportens anbefalinger formulerede Odense Kommune – som én af de første kommuner i Danmark – i 2007 en eksplicit ejerpolitik for de selskaber, kommunen havde bestemmende indflydelse i. Odense Byråd vedtog i januar 2023 den nyeste ejerpolitik for kommunens fem større selskaber.
  
Med ejerpolitikken vil Odense Kommune blandt andet medvirke til, at selskabernes ledelse også varetager Odense Kommunes interesser bedst muligt og sikre en hensigtsmæssig og afbalanceret udvikling af selskaberne på kort og lang sigt til gavn for brugerne og en bæredygtig samfundsudvikling.

 

Selskabsteamet

Odense Kommune har oprettet en særlig selskabsenhed under Økonomiudvalget (Selskabsteamet). Selskabsteamet indtager en central plads i den fortsatte koordinering af kommunens ejerinteresser. Nærmere bestemt varetager Økonomiudvalget kommunens ejerinteresser, mens selskabsenheden sekretariatsbetjener Økonomiudvalget.

 

Politik for aktivt ejerskab 

Du kan læse nærmere om aktivt ejerskab i Odense Kommune i fanen "Ejerpolitik for kommunale selskaber" . Desuden kan du i fanen "Selskaber" se en detaljeret liste over de selskaber, kommunen har helt eller delvist ejerskab af.

 

Borgmesterforvaltningen