Spring til indhold

Ejerpolitik for kommunale selskaber i Odense Kommune

Odense Kommune har en ejerpolitik for de fem større selskaber, kommunen er ejer eller medejer af. Ejerpolitikken skal sikre kommunens ejerinteresser i selskaberne.

Baggrund

Odense Byråd har den 18. januar 2023 vedtaget en ny ejerpolitik for de selskaber, kommunen har bestemmende indflydelse i.  

Odense Kommune har valgt at organisere opgaverne vedrørende vandforsyning, spildevandshåndtering, renovation og fjernvarmeforsyning og Odense Havn i aktieselskabsform. Odense Letbane er organiseret som et partnerselskab. De pågældende selskaber skal ses som en meget vigtig del af den samlede "kommunekoncern". 

Byrådet vedtog i 2007 ejerpolitik for Odense Havn A/S, Fjernvarme Fyn Holding A/S, Odense Renovation A/S og VandCenter Syd Holding A/S. Siden da er der vedtaget nye ejerpolitiker i 2010, 2014, 2018 og senest den 18. januar 2023. Odense Letbane P/S blev omfattet af ejerpolitikken fra selskabets stiftelse i 2015.

 

Formål

Formålet med en ejerpolitik for de pågældende selskaber er at sikre varetagelsen af Odense Kommunes ejerinteresser i selskaberne. Ejerinteresserne vedrører dels fastholdelse og udvikling af kommunens økonomiske værdier og dels sikring af sammenhæng mellem selskabernes virksomhed og kommunens visioner, politikker, strategier, planer m.v. 

Forslaget til Odense Kommunes ejerpolitik er udarbejdet i samarbejde med selskaberne og har efterfølgende været til høring i selskabernes bestyrelser.

Nordfyns Kommune er medejer af Fjernvarme Fyn Holding A/S og VandCenter Syd Holding A/S. Forslag til ejerpolitik for disse forsyningsselskaber udarbejdes i samarbejde med Nordfyns Kommune.

 

Ingen sekretariatsbetjening

Borgmesterforvaltningen yder ikke automatisk sekretariatsbetjening til forsyningsselskabernes bestyrelser. Bestyrelsesmedlemmerne er dog velkomne til at rette henvendelse til kommunen vedrørende blandt andet kommunens ejerinteresser, faglige spørgsmål, rollefordelingen mellem kommunen og selskaberne samt kommunalretlige regler. I forbindelse med henvendelsen vurderer kommunen, hvorvidt bestyrelsesansvarsregler eller lovgivning i øvrigt er til hinder for, at der kan ydes rådgivning i det konkrete tilfælde.

 

 

Her kan du læse Odense Kommunes nye Ejerpolitik 2023-2026

Borgmesterforvaltningen