Spring til indhold
Topbanner job

Krisecenter Odense

Her kan du læse mere om, hvilke opgaver man arbejder med som elev på Krisecenter Odense

Krisecenter Odense er et kommunalt, midlertidigt døgntilbud efter servicelovens § 109 til voldsudsatte kvinder og deres børn. Krisecentret er landsdækkende og har plads til 15 kvinder og deres børn. 

 

Krisecentret arbejder rehabiliterende med de kvinder, der opholder sig på Krisecentret. Det betyder, at vi dels tilbyder hjælp i den akutte krise og dels samarbejder med- og støtter kvinden og hendes børn på deres vej, imod et selvstændigt liv uden vold. 

 

Vi er en arbejdsplads med en leder og 22 tværfaglige medarbejdere - både kvinder og mænd - fordelt på børneteam, koordinerende rådgiverteam, socialfagligteam, praktiskteam og administrativt team. Vi har desuden tilknyttet en stor gruppe af elever/praktikanter, vikarer og frivillige. 

 

Krisecenter har adresse på Rødegårdsvej 91, 5000 Odense C, hvor der er gode offentlige transportmuligheder. 

 

Krisecenter Odense er i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i jobrehabilitering 2. 

 

Krisecenter Odense er et hus med forskellige fagpersoner: leder, psykolog, administrativmedarbejder, socialrådgivere, pædagoger, køkkenpersonale, teknisk servicemedarbejder. Der er også elever inden for andre områder i fx pædagogiske-assistenter, ernæringsassistenter, socialrådgiver- og pædagogstuderende. 

 

På kontoret sidder kontoreleven og den oplæringsansvarlige. Herudover sidder der også en socialrådgiver/pædagog med akut-funktionen, som tager imod nye kvinder, giver råd og vejledning, ved telefonisk og personlige henvendelser, støtter kvinder og børn på centret m.v.

 

På Krisecentret Odense tager vi godt imod vores elever og sørger for, at de bliver en del af fællesskabet. Som elev vil du blive mødt med tålmodighed og vi står altid klar til at hjælpe, når der er behov for det. Vi gør alt hvad vi kan for, at alle der kommer i huset, går derfra med en god oplevelse, uanset hvem dette måtte være. 

 

Som elev på Krisecenter Odense, vil du få kendskab og indsigt i de administrative opgaver såsom: 

 • Skrive ind- og udskrivningsbreve, standardunderretningsbreve, samt at journalisere i Nexus
 • Overføre og rette dokumenter i vidensbanken
 • Forskellige Excel- og Word opgaver, det kan fx være et nyt skema el. 
 • Ferieplanlægning
 • Forskellige opgaver i SD-tjenestetid, bl.a. normtidsopgørelse
 • Vagtplanering 
 • Rettelser i diverse brochure og tryksager
 • Tilpasning af hjemmeside
 • Referat og dagsordner til diverse møder og konferencer
 • Indberetning/indtastning af diverse statistikker 
 • Kasseoptælling
 • Håndtering af og indkøb af diverse ting til huset

Det kan også være ad-hoc opgaver som: 

 • Passe telefonen
 • Registreringsarbejde vedrørende kvindernes forbrug af vaskekort, udlån af cykler, mm. 
 • Telefon pasning, dørbetjening, udlevering af nøgler, mm. 
 • Bookning af lokaler 

De programmer og systemer eleven vil få et kendskab til: 

 • Nexus
 • SBSYS
 • SD
 • Vidensbanken
 • Excel
 • Word
 • H-drev
 • Outlook

Borgmesterforvaltningen