Spring til indhold
Topbanner job

Tilskud

Her kan du læse mere om, hvilke opgaver du kommer til at arbejde med som elev i Tilskud

Tilskud er en del af Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialforvaltning og er placeret under Ydelse sammen med Kontanthjælpsafsnittet, Tilskud til pensionister samt Refusion og Sygedagpenge.

Adelingen består af 19 ydelsessagsbehandlere, to administrative medarbejdere og en leder. Vores kontor ligger i Egeparken i den nordlige del af Odense. 


Afdelingens opgaver består i at behandle ansøgninger om økonomisk tilskud til enkeltydelser i henhold til Kapitel 10 i Lov om aktiv socialpolitik samt Kapitel 6 i Lov om integration. Den kan f.eks. være ansøgninger om huslejerestancer, overlevelseshjælp, sygebehandling, tandbehandling, samvær med børn samt depositum og flytning. Derudover behandler vi ansøgninger om indskud i henhold til Boligstøtteloven.

Borgere, der pga. helbred, misbrug eller andre årsager ikke selv kan håndtere den daglige økonomi, hjælper vi med at få betalt deres boligbevarende udgifter via administrationen. Vi behandler også ansøgninger om boligformidling for socialt udsatte hjemløse borgere, der ikke selv er i stand til at finde varig bolig. 


Tilskud har mange samarbejdspartnere, der er med til at understøtte og finde løsninger for borgere. Det kan f.eks. være herberger, socialcenter, Jobcenter, støttekontaktpersoner og sundhedspersonale.  


Som elev i Tilskud indgår man i et team af engagerede og fagligt dygtige kolleger. Man kan som elev forvente at blive oplært af de mest kompetente kolleger inden for vores arbejdsområder og man er derfor ikke fagligt tilknyttet en enkelt kollega. Man har dog en elevansvarlig, der sørger for planlægning af uddannelsesforløbet og for at eleven får den bedst mulige ballast og mest mulig viden med fra vores afdeling.

Vi sætter humor, tillid og sammenhold højt, og vi har stort fokus på trivsel i en travl hverdag, hvor der er tid til socialt samvær i og udenfor arbejdstiden. 


Opgaverne i Tilskud er meget omfattende og af forskellige karakter. Når man er færdig som elev i Tilskud, kan man derfor ikke forvente at være udannet sagsbehandler på hele området. Grundet arbejdets omfang er man elev i 2 år i Tilskud i stedet for 1 år som sædvanligt - det er for, at eleven får den bedst mulige uddannelse indenfor vores store område. Som elev vil man få et godt indblik i, hvordan en kommunal afdeling fungerer i samarbejde med borgere og samarbejdspartnere samt hvordan lovgivning, Ankestyrelsen og kommunale retningslinjer er styrende for udførelsen af opgaverne. 


Efter endt elevtid i Tilskud vil eleven mere eller mindre selvstændigt kunne varetage sagsbehandlingsopgaver inden for dele af området. Herunder opgaver som f.eks. betaling af regninger, oprettelse, indberetning og sagsbehandling i KY (Kommunernes Ydelsessystem) samt have kendskab til øvrige kommunale og offentlige digitale løsninger. Elever vil kunne give borgere telefonisk råd og vejledning samt kunne ekspedere borgere personligt i forbindelse med ansøgninger. 

 
 

Borgmesterforvaltningen