Spring til indhold
Topbanner job

Økonomi og Effekt

Her kan du læse mere om, hvilke opgaver du kommer til at arbejde med som elev i Økonomi og Effekt

Økonomi og Effekt i Ældre- og Handicapforvaltningen understøtter ledelsen på alle niveauer i forvaltningens drift og myndighedsafdelinger fx på vores plejehjem, i de udekørende grupper eller på vores institutioner for voksne handicappede. Vi understøtter ligeledes Ældre- og Handicapudvalget og herunder rådmanden. Derudover samarbejder vi med de andre forvaltninger i kommunen, private leverandører og øvrige myndigheder.Økonomi og Effekt er centralt placeret som en stabsfunktion i forvaltningen, og vi sidder på Ørbækvej 100B. Vi er organiseret i teams, som afspejler, at forvaltningen arbejder rehabiliterende, og borgerne er indplaceret i forskellige forløb alt efter deres udfordringer. Vores opgaver dækker over alt fra ind- og udskrivning af borgere til budgetlægning og -opfølgning, større analyser og beslutningsoplæg til det politiske niveau eller topledelsen i forvaltningen mv. Der er på Ørbækvej 100 mulighed for at gå i kantinen og købe mad. Nogle spiser i kantinen, mens andre spiser på deres kontor eller samles i et mødelokale.

Afdelingen består konkret af 3 teams og i alt ca. 45 medarbejdere.

  • Team Ældre og Sundhed understøtter bl.a. ledelsen på vores plejehjem, de fleste af vores udekørende grupper, tilbuddene under den sundhedsfaglige chef samt en del af vores myndighedsafdeling
  • Team Medfødt, Erhvervet og Sindslidelse understøtter bl.a. ledelsen på vores institutioner på det specialiserede socialområde som er psykiatri- og handicapinstitutioner, enkelte af vores udekørende grupper samt en del af vores myndighedsafdeling. 
  • Team Data og Analyse er et tværgående team, der validerer og trækker data ud fra vores systemer som der efterfølgende analyseres på, står for forvaltningens bidrag til kommunens ledelsesinformationsportal og understøtter drift af nogle af vores fagsystemer mv. 

I de to førstnævnte teams sidder der en medarbejder der koordinerer og formidler love og cirkulærer mv. og sørger for alt det interne regnskab, f.eks. moms, budgetansvar, og dialog med revisionen. De er også drivende på at sikre, at administrative systemer og arbejdsgange bliver rettet til, når der sker strukturændringer.

Du vil i din læretid som udgangspunkt være tilknyttet Team Ældre og Sundhed, men der vil også være mulighed for nogle måneder i Team Medfødt, Erhvervet og sindslidende.

De opgaver, du som elev vil komme igennem, vil variere mellem helt selvstændige opgaver og opgaver, du blot skal have kendskab til og medvirke i, for at have hele sammenhængen i arbejdsflowet. Du vil til en start blive introduceret til den grundlæggende viden, du har behov for, når du starter i Økonomi og Effekt, så du er godt klædt på til at kaste dig over dine opgaver. Da vi er en central stabsfunktion, er al den nødvendige viden samlet i afdelingen. Du vil derfor hurtigt kunne få svar på dine spørgsmål.

Hos os skal du være klar til at arbejde hjemmefra nogle dage om ugen. Dette vil ske efter den første måneds tid, når du er godt i gang med dine faste opgaver og vi sammen vurderer, at du er klar til det. Vi arbejder fast hjemmefra torsdag og fredag i Team Ældre og Sundhed. Det kræver god arbejdsmoral fra din side, når vi ikke sidder side om side på kontoret. Vi arbejder tillidsbaseret og derfor har vi en forventning om, at du selvfølgelig også løser dine opgaver på de to hjemmearbejdsdage. Vi er aldrig længere væk end et Teams opkald, så du vil altid kunne få fat i os og stille spørgsmål til opgaverne.

Din oplæringsansvarlige i Økonomi og Effekt blev selv færdig som elev i Odense Kommune i 2013, og har siden været ansat i Økonomi og Effekt. Når du skal læres op, bliver du bedt om at lave en arbejdsgangsbeskrivelse på dine opgaver, som giver mening for dig. Det gør du fordi, at nogle opgaver kun løses én gang om måneden, så derfor kan det være svært at huske fra måned til måned. Vi oplever, at dette er den bedste måde at komme ind i opgaverne på, da du både selv trykker dig igennem opgaven under kyndig vejledning, samtidig med at du selv beskriver, hvad du reelt foretager dig. På den måde er du også hurtigt forholdsvis selvkørende, og bliver dermed mere modig ind i opgavesættet.

Eksempler på selvstændige opgaver kunne være ind- og udskrivning af borgere på vores plejehjem, herunder opkrævning af serviceydelser og opgørelser af boet efter. Der kan blive tale om afstemning af statuskonti, afregninger og udarbejdelse af administrationsaftaler for de borgere, der har behov for det.

Du skal have kendskab til og evt. medvirke i regnskabsvurderinger, hvor vi hjælper ledelsen på plejehjemmet med at danne et overblik over deres budget og forbrug gennem året. Du vil komme med på besøg på plejehjemmene, når vi tager rundt og kontrollerer administrationsaftalerne samt deltage i møder med arbejdsgruppen der tager på kontrolbesøg. Der er også mulighed for at medvirke i opkrævning af egenbetaling på vores dagcentre.

Det er fint hvis du som person er struktureret, da der ofte er mange ting at holde styr på. Du skal kunne styre din egen kalender ift. møder du skal deltage i, men også møder du selv skal indkalde til. Men vigtigst af alt er det at have overblikket over dine opgaver, og det flow de kører i, da de fleste opgaver er driftsopgaver. Du vil have ganske lidt borgerkontakt, som primært vil dreje sig om spørgsmål til de opkrævninger, du har lavet.

Din elevplan vil være bygget op på den måde, at der hele tiden kan bygges mere og mere på, hvis du er motiveret for det og gerne vil have så meget ud af dit år hos Økonomi og Effekt som overhovedet muligt.

Under hver af de nævnte opgaver vil der brede sig et større arbejdsflow ud, og du vil komme af sted med en masse i rygsækken efter dit elevår hos os. Vi håber, at du vil opleve, at du gør en forskel for borgerne ved at medvirke til, at vores ledere og medarbejdere i forvaltningen har de bedst mulige forudsætninger for at kunne koncentrere sig om deres kerneopgave, nemlig arbejdet med borgerne. Den retning, vi som afdeling gerne vil bevæge os i, er udtrykt i vores vision: Med viden gør vi det nemmere at lykkes. Det er pejlemærket, som vi hele tiden spejler vores arbejde op imod.


Borgmesterforvaltningen