Spring til indhold
Topbanner job

Borgerservice og Folkeregistret

Her kan du læse mere om, hvilke opgaver man arbejder med som elev hos Borgerservice og Folkeregistret

Borgerservice er en af de afdelinger i Odense Kommune, som er ansigtet udadtil – hvor borgerne henvender sig, når de mangler rådgivning eller hjælp til at begå sig i det danske digitale samfund. I Borgerservice hjælper vi byens borgere med en bred vifte af opgaver lige fra pas og kørekort, MitID og til hjælp med digital selvbetjening. Vi er bindeleddet til det digitale Danmark og yder hjælp til såvel de borgere, der er selvkørende, og dem, der har brug for ekstra støtte.

Borgerservice er er en del af By- og Kulturforvaltningen placeret under afdelingen Fritid og Kultur. Vi er fysisk placeret i Borgernes Hus i Odense C, og vi har en bred samarbejdsflade med bl.a. uddannelsesinstitutioner, statslige styrelser og virksomheder. Vi består af tre teams: Team Borgerservice, Folkeregistret og Pas- og Kørekort. Som elev i Borgerservice vil du komme ét år i Team Borgerservice og ét år i Folkeregistret.

En stor fordel er, at du som elev i Borgerservice, har muligheden for at lære opgaverne i det tempo, der passer dig. Det er en afdeling, som tydeligt bærer præg af et godt og socialt fællesskab, hvor humor og faglighed spiller sammen. Dine kollegaer er erfarende inden for deres arbejde og giver en rigtig god mulighed for sparring. Der er også både hyggelige og sjove sammenkomster, samt mulighed for at sparre med kolleger, hvis man har brug for det.

 

Vores mødetider er: 

 • Mandag - Onsdag  kl. 08.00-15.30
 • Torsdag kl. 08.30-17.30
 • Fredag kl. 08.00-13.30

Åbningstider for Borgerservice:

 • Mandag kl. 09.30-15.00
 • Tirsdag kl. 10.00-15.00
 • Onsdag kl. 09.30-15.00
 • Torsdag kl. 09.30-17.00
 • Fredag kl. 10.00-15.00 

Det vil sige det er inde for dette tidsrum, at borgerne kan bestille tid til Borgerservice, og der er tidsbestilling på alle typer henvendelser. For det meste betyder det en struktureret hverdag, men der er bestemt også travle perioder, hvor vi hjælpes ad med at få betjent borgerne.

Du skal derfor have mod på at være klar til at håndtere de mange forskellige opgaver vi hjælper borgerne med. I vores mødetid uden for åbningstiden, har vi forskellige arbejdsopgaver hvor vi bl.a. hjælper baglandet. Vi har flekstid i Borgerservice og vi aftaler dagligt hvornår vi går til frokost, idet vores ekspeditionslokale skal være bemandet hele dagen igennem. Vi har hver torsdag eftermiddag en fast kaffepause.

 

Eksempler på arbejdsopgaver i Team Borgerservice:

 • Hjælp til MitID
 • Ansøgning/beregning af økonomisk friplads og forældrebetaling
 • Opskrivning til daginstitution og skole
 • Ordinært og ekstra børnetilskud (enlig forsørger)
 • Underholdsbidrag (bidrag til barnets underhold fra den ikke samlevende forælder)
 • Forskudsopgørelse og årsopgørelse 
 • Servicefradrag / håndværkerfradrag
 • Indbetaling af retsskatt
 • Bestilling af nyt sundhedskort og EU-sundhedskort 
 • Lægeskift
 • Flytning og hjælp til digital anmeldelse af flytninger
 • Vielser
 • Pas, kørekort og internationalt kørekort
 • Betaling til kommunen 
 • Digital post - fritagelser og læseadgang
 • Digital fuldmagt og fremtidsfuldmagter
 • Parkeringslicenser - odense.dk 

Eksempler på arbejdsopgaver i Folkeregistret:

Du vil i din elevtid i Folkeregistreret opnå stort kendskab til de mange opgaver, som hører indenfor CPR-lovens område f.eks:

 • Flytninger
 • Flytninger hvor der bor borgere i forvejen på adressen
 • Flytninger hvor forældre ikke er enige om, hvor deres fælles børn skal have bopæl
 • CPR-numre til udenlandske borgere, uanset om de skal være her for at studere eller arbejde
 • Kendskab til at foretage udrejser af borgere, der ikke længere befinder sig i Danmark. 

Sygesikring er også et område, du kommer til at arbejde indenfor, herunder lægevalg, sundhedskort og sygesikrings grupper. Du vil derudover komme til at beskæftige dig med vielsesområdet, idet vi er indgangen for alle par der vil giftes, uanset om det er i en kirke eller på rådhuset. Herunder er der særlige opgaver for par, hvor den ene eller begge ikke er danske statsborgere.

Vi er derfor et team med en masse kontakt til borgerne, både telefonisk og skriftligt men også ved personligt fremmøde.

Borgmesterforvaltningen