Spring til indhold
Topbanner job

Center for Indsatser til Børn og Unge

Her kan du læse mere om, hvad du kommer til at arbejde med som elev ved Center for Indsatser til Børn og Unge. 

Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU) er en afdeling der levere indsatser til det specialiserede børne- og ungeområde i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune. Sekretariatet er placeret på Ejby Kirkevej 15 i Odense SØ. CIBU består udover sekretariatet af to familiehuse, en kommunal døgninstitution og en driftsherrefunktion for det regionale Børnehus Syd / Fønix Syd. Samlet set er vi omkring 250 medarbejdere. Vi er i CIBU optaget af at de udsatte børn og unge i Odense Kommune får den rette indsats, og at vi sammen formår at skabe resultater og en forskel for de udsatte børn- og unge i Odense Kommune. 

 

Sekretariatet udgør i dag 5 andre administrative medarbejdere (1 administrativ, 3 økonomimedarbejdere samt 1 løn- og personalemedarbejder), 3 konsulenter og to tekniske servicemedarbejdere. 

 

Kendetegnet for gruppen er, at alle har høj grad af ærekærhed i forhold til at levere kvalitet i opgaveløsningen, men også en helt fundamental indstilling til at yde sit bedste, for at understøtte ledere og medarbejdere i de forskellige enheder, som CIBU består af. 

 

Som elev vil man have mulighed for at få mange forskellige opgaver såsom: 

  • Kommunikationsopgaver som f.eks. at udarbejde skriftligt materiale, oprette nyheder på intranet, opdatere hjemmeside m.m.
  • Lokalebookninger
  • Administrere fællespostkasser
  • Skrive referater fra møder
  • Bistå med indkøb på Indkøbsportalen
  • HR-opgaver som indsigt i ansættelseskontrakter, fraværsskemaer m.m.
  • Betale fakturaer
  • Økonomiiopgaver som udbetaling af udlæg, betaling af fakturaer m.m.

Borgmesterforvaltningen