Spring til indhold
Topbanner job

Byudvikling

Her kan du læse mere om, hvilke opgaver du kommer til at arbejde med som elev hos Byudvikling

Byudvikling er placeret i By- og Kulturforvaltningen som holder til på Odense Slot i Nørregade. Byudvikling har en nøglerolle i den samlede transformation af Odense til en storby med omtanke. 

 

Byudvikling har en bred samarbejdsflade med både interne og eksterne herunder andre forvaltninger, investorer, bygherrer, rådgivere, virksomheder, borgere og andre kommuner. 

 

Afdelingen består af tre kontorer, der arbejder med byudviklingsopgaver indenfor projektudvikling, planlægning og myndighedsbehandling. Du vil som elev være tilknyttet det kontor der primært arbejder med projektudvikling, men vil indgå i opgaver som går på tværs af både afdeling og forvaltningen. 

 

Som elev hos os skal man være forberedt på, at ens dag ikke altid bliver som man måske havde planlagt fra morgenstunden. Der kan forekomme mange her- og nu-opgaver. Det betyder også at man helst skal kunne lide at have flere bolde i luften ad gangen. På kontoret er der en uformel tone og opgaverne er de samme om man er elevansvarlig eller kontorelev - vi hjælpes ad. Vi plejer at sige, "Hvis vi har det godt, - gør vi det godt."

 

De oplæringsansvarlige er Charlotte og Mette som tilsammen har mange års erfaring i Odense Kommune. De vil i fællesskab stå for oplæringen, da de varetager forskellige typer af opgaver. 

 

Som elev vil du blandt andet stifte bekendtskab med opgaver som: 

 • Administration af fællespostkasser
 • Forberedelse af udsendelse af lokalplaner og kommuneplantillæg i høringer på Høringsportalen. 
 • Deltagelse i projektarbejde. Herunder mødeforberedelse og referatskrivning 
 •  Koordinering og planlægning af besøg fra andre kommuner/eksterne, som ønsker at høre om byudvikling i Odense
 • Har kontakten til dem der henvender sig og afstemmer forventninger i forhold til indhold mm. 
 • Udarbejder program og booker relevante medarbejdere til oplæg, rundvisninger mm. 
 • Sørger for al praktik i forbindelse med besøg. Herunder booking af lokale, forplejning, opdækning, afrydning, test af teknik mm. 
 • Hjælp i forbindelse med koordinering og planlægning af forskellige typer borger møder. Herunder også deltagelse og praktisk hjælp i forbindelse med selve afholdelsen af borgermødet
 • Praktisk hjælp til de forskellige kontorer under Byudvikling herunder booking af møder, bestilling af IT-udstyr, support ift. forskellige IT-systemer, arrangementer mm. 

 

Du kommer som elev i Byudvikling til at udvikle dine personlige kompetencer indenfor områderne: 

 • At arbejde selvstændigt og systematisk 
 • At prioritere arbejdsopgaver i en til tider hektisk hverdag
 • At være omstillingsparat i pressede situationer 
 • At yde en god service til både interne og eksterne. 

Borgmesterforvaltningen