Spring til indhold

Handicappriserne 2023

Kender du en person, en virksomhed eller organisation, der gør noget ekstraordinært for at styrke handicappedes livsvilkår? Og som fortjener at blive anerkendt for det? Så indstil vedkommende til årets Handicappris. Indstil allerede nu på din kandidat til 2023.

Priserne skal være med til at fremhæve de gode eksempler på, hvordan hverdagen for borgere med handicap kan gøres bedre. Det er ikke størrelsen af indsatsen, der tæller. Det er derimod betydningen af indsatsen, der vægtes. Selv en lille indsats, som de fleste ikke lægger mærke til i hverdagen, kan gøre en stor forskel for livskvaliteten hos mennesker med et handicap.

 

Tidsfristen for at indstille din kandidat til priserne er den 1/11-2023. 

 

Indstil din kandidat til priserne i 2023 her

 

Handicaprådet uddeler én pris i hver af de følgende fire kategorier:

   

Handicaprådets Initiativpris

Prisen gives til et godt initiativ. Det kan være til et helt nyt initiativ på handicapområdet, prisen kan også gives til en, der gør en stor indsats for at der holdes fokus på en indsats, som allerede er i gang.
 

Handicaprådets Uddannelses- og jobpris

Prisen gives til særlige initiativer, der understøtter job og uddannelse.
Eksempelvis uddannelsesinstitutioner, offentlige eller private virksomheder, der i særlig grad tager initiativer til at inkludere borgere med handicap.

 

Handicaprådets Tilgængelighedspris

Prisen gives for at øge tilgængeligheden, så det er nemmere for borgere med handicap at deltage i samfundslivet. 
Eksempelvis til nybyggeri, ombygning af eksisterende bebyggelse, digitale løsninger eller andre initiativer, der fremmer samfundsdeltagelse for alle.

 

Handicaprådets Ærespris

Handicaprådet kan derudover vælge, i nogle år, at uddele Handicaprådets Ærespris.
Æresprisen gives alene efter indstilling fra Handicaprådet, som en påskønnelse for en helt exceptionel indsats. 

 

Priskomitéen

Det er repræsentanter fra Odense Handicapråd, der blandt indstillingerne finder frem til tre kandidater inden for de enkelte kategorier og herfra udpeger en endelig vinder.

 

Yderligere information

Kontakt Handicaprådets formand Birthe Malling på e-mail: malling@post.tdcadsl.dk

 

Eller Handicaprådets sekretariat:
Sekretær Lone Werenberg Sigvardt, los@odense.dk
Konsulent for Handicapprisuddelingen Cæcilie Lumby, cilum@odense.dk

 

Ældre- og Handicapforvaltningen