Spring til indhold

Handicapprisen

Handicapprisen uddeles hvert år. Det er en særlig anerkendelse til en person, virksomhed eller organisation, som gør en ekstra indsats for mennesker med handicap i Odense.

Odense Handicapråd og Odense Kommune inviterede 2. december 2021 til uddeling af årets handicappriser i kategorierne Initiativprisen, Tilgængelighedsprisen og Uddannelses- og Jobprisen. Borgmester, Peter Rahbæk Juel, bød velkommen, mens rådmændene Søren Windell, Brian Dybro og Christoffer Lilleholt uddelte hver deres pris. 

 

Handicaprådets Initiativpris 2021:

ET FÆLLES SKRIDT for deres arbejde for mennesker med psykisk sårbarhed.


Handicaprådets Tilgængelighedspris 2021:

FYNBUS for deres arbejde for mennesker med fysisk handicap og deres transportmuligheder.


Handicaprådets Uddannelses- og Jobpris 2021:

HF ORDBLIND for deres arbejde for mennesker med ordblindhed under uddannelse.

 

Du kan her se videoen fra prisuddelingen, som Rytterkasernens Medieteam har lavet.  

 

Priserne   

Handicaprådet uddeler tre priser. 

 

Handicaprådets Initiativpris

Prisen gives til et godt initiativ. Det kan være til et helt nyt initiativ på handicapområdet, prisen kan også gives til en, der gør en stor indsats for at der holdes fokus på en indsats, som allerede er i gang.
 

Handicaprådets Uddannelses- og jobpris

Prisen gives til særlige initiativer, der understøtter job og uddannelse.
Eksempelvis uddannelsesinstitutioner, offentlige eller private virksomheder, der i særlig grad tager initiativer til at inkludere borgere med handicap.

 

Handicaprådets Tilgængelighedspris

Prisen gives for at øge tilgængeligheden, så det er nemmere for borgere med handicap at deltage i samfundslivet. 
Eksempelvis til nybyggeri, ombygning af eksisterende bebyggelse, digitale løsninger eller andre initiativer, der fremmer samfundsdeltagelse for alle.

 

Handicaprådets Ærespris

Handicaprådet kan derudover vælge, i nogle år, at uddele Handicaprådets Ærespris.
Æresprisen gives alene efter indstilling fra Handicaprådet, som en påskønnelse for en helt exceptionel indsats. 

 

Priskomitéen

Det er repræsentanter fra Odense Handicapråd, der blandt indstillingerne finder frem til tre kandidater inden for de enkelte kategorier og herfra udpeger en endelig vinder. 

Handicaprådet kan desuden i enkelte år vælge at uddele Handicaprådets Ærespris. Prisen gives alene efter indstilling fra Handicaprådet som en påskønnelse for en helt exceptionel indsats.

 

Yderligere information

Kontakt Handicaprådets formand Birthe Malling på e-mail: malling@post.tdcadsl.dk

Eller Handicaprådets sekretariat:
Sekretær Grith Langer, glan@odense.dk
Konsulent Lene Lehmkuhl Noer, lno@odense.dk

 

Ældre- og Handicapforvaltningen