Spring til indhold

Links til vejledningen Vejprojekter

Herunder finder du en række links, der kan være nyttige i forbindelse med vejprojekter i Odense Kommune. Links er tilknyttet Vejledning for vejprojekter i Odense Kommune.

Love og Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning

Bekendtgørelse om vejafmærkning

Færdselsloven

Lov om offentlige veje

Privatvejsloven

Vejregler - Vejdirektoratet

 

Håndbøger/Vejregler

Anlæg for parkering og standsning i byer

Færdselsarealer for alle - universelt design og tilgængelighed

Færdselstavler, Tavleoversigt

Grundlag for udformning af trafikarealer

Idékatalog for cykeltrafik

Kapacitet og serviceniveau

Katalog over typegodkendte bump

Klimatilpasning og trafiksikkerhed

Krydsninger mellem stier og veje

Planlægning og projektering for modulvogntog i vejanlæg

Trafikplanlægning i byer

Trafiksikkerhedshåndbogen (Norge)

Trafiksikkerhedsprincipper

Turrater

Tværprofiler i byer

Udformning af parkeringsanlæg til personbiler

Udformning af varelevering på egen grund

Vej og trafikteknisk ordbog

Vejbelysning

Vejkryds i byer

Tracering i åbent land


Trafiknotater

Vejadgange og trafiksikkerhed (åbent land)

Kort

BYNET 2021 (busruter)

GEOFYN kort

Google Maps

Instant streetview

Kortinfo BKF

Kortinfo - borgeradgang

Kortinfo - overkørsel (matrikel, vejstatus, satkort)

Letbanen, månedligt opdateret dronefoto i høj opløsning

Metadatabase og kort/gislag i OK

Den centrale vej- og stifortegnelse (CVF)

SDFE kortviewer (matrikel, højdekurver m.m.)

Grundejerforeninger i Odense


Odense Kommune (hjemmesider)

Trafiktællinger, ÅDT i Odense Kommune (offentlig tilgængelig)

Kvalitetshåndbog for drift af grønne områder

Kvalitetssikring for cyklister

Nøgletal for mobilitet og trafik

Odense Kommunes udbudsbetingelser for anlægsarbejder

Odense Rundt

Vejledning til vejprojekter


Værktøjer

Kørekurver (Vejdirektoratet)

Mastra – trafiktællinger mm. (kræver login)

Trafikinfo, Vejdirektoratet

Vejman, Vejdirektoratet

Tomtom GPS data - flow bundles (kræver login)


Planer

Lokalplaner for Odense kommune

OK Kommuneplan

Planinfo (Erhvervsstyrelsens hjemmeside og med digitalt register for fysisk planlægning DK)

By- og Kulturforvaltningen