Spring til indhold

Indberet vand - vandmængder og pejlinger

Indberet vandforbrug fra brønde og boringer på www.odense.dk/indberetvand

Du skal indberette dine målinger om vand for året 2020

Har du i december måned modtaget digital post eller brev fra os, hvor du bliver bedt om at indberette – så skal du senest den 31. januar 2021 – indberette følgende:

  • Indvinding
  • Pejlinger (hvis din vandindvindingstilladelse indeholder vilkår om pejlinger af grundvandets højde i bestemte måneder, skal disse tal også indberettes)
  • Når/hvis du indtaster ny pejling – så vælg gerne ”J-Målepunkt” (der er pejle-målepunktet, som vi er ved at indberette til Jupiter-databasen). Er det ikke muligt at vælge ”J-Målepunkt” – så vælg ”J-Kote” eller ”J-Terræn”

Du skal logge ind i systemet med NEM-ID til virksomheden. Har du ikke en virksomhed/CVR.nr. – kan du logge på med dit personlige NEM-ID. Brug browserne Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Brug ikke Internet Explorer – da data på nuværende tidspunkt ikke vises korrekt med Internet Explorer. Har du problemer med at logge på, så kontakt Natur og Klima - se kontaktinfo i boksen.

Du kan løbende indtaste dine pejlinger i løsningen… i stedet for én gang om året.

Vejledninger

Når du har indtastet Indvinding - og skal til at indtaste Pejling... så tryk på blå pil: "Vis boring" - markeret med rød-firkant på dette billede:

Regler om indberetning fremgår af denne lovgivning:

Indberetning af vandindvinding jf. § 23 – og pejlinger af vandstand jf. § 24 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

By- og Kulturforvaltningen