Spring til indhold

Indberet vand - vandmængder og pejlinger

Indberet vandforbrug fra brønde og boringer på www.odense.dk/indberetvand

Natur og Klima
65 51 25 81

Natur og Klima - Henrik Dyrehauge

Nørregade 36
5000 Odense C
65 51 25 81

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Miljø

Email

miljo@odense.dk

Har du i december modtaget digital post eller brev fra os, hvor du bliver bedt om at indberette, skal du – senest den 31. januar 2019 – indberette følgende:

  • Indvinding
  • Pejlinger (hvis din vandindvindingstilladelse indeholder vilkår om pejlinger af grundvandets højde i bestemte måneder, skal disse tal også indberettes)
  • Når/hvis du indtaster ny pejling – så vælg gerne ”J-Målepunkt” (der er pejle-målepunktet, som vi er ved at indberette til Jupiter-databasen). 
    Er det ikke muligt at vælge ”J-Målepunkt” – så vælg ”J-Kote” eller ”J-Terræn”

Du skal bruge det brugernavn og den engangskode, som vi har sendt til dig.

Første gang du logger på løsningen - bliver du bedt om at ændre engangskoden - til en mere permanent.

Fremover kan du løbende indtaste dine pejlinger i løsningen (i stedet for én gang om året) - så gem venligst brugernavn/adgangskode.

Har du glemt brugernavn/adgangskode - så send en mail (hdy@odense.dk) eller ring på tlf. 65 51 25 81, så får du en ny kode.


Når du har indtastet Indvinding - og skal til at indtaste Pejling... så tryk på blå pil: "Vis boring" - markeret med rød-firkant på dette billede:

Vejledning:

Har du brug for yderligere råd – så mail (hdy@odense.dk) eller ring til os på tlf. 6551 2581.


Regler om indberetning fremgår af denne lovgivning:


Indberetning af vandindvinding jf. § 23 og pejlinger af vandstand jf. § 24 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vand-forsyningsanlæg (nr. 1310 af 25/11 2015) 

By- og Kulturforvaltningen