Spring til indhold

Indberet vand - vandmængder og pejlinger

Indberet vandforbrug fra brønde og boringer på www.odense.dk/indberetvand

Du kan logge på indberetnings-systemet med en adgangskode. Kontakt os venligst hvis du mangler kode til systemet.

Du skal indberette dine målinger om vand for året 2021

Har du i december måned modtaget digital post eller brev fra os, hvor du bliver bedt om at indberette – så skal du senest den 31. januar 2022 – indberette følgende:

  • Indvinding
  • Pejlinger (hvis din vandindvindingstilladelse indeholder vilkår om pejlinger af grundvandets højde i bestemte måneder, skal disse tal også indberettes)
  • Når/hvis du indtaster ny pejling – så vælg gerne ”J-Målepunkt” (der er pejle-målepunktet, som vi er ved at indberette til Jupiter-databasen). Er det ikke muligt at vælge ”J-Målepunkt” – så vælg ”J-Kote” eller ”J-Terræn”

Du kan bruge browserne Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Brug ikke Internet Explorer, da systemet ikke virker med denne browser. Har du problemer med at logge på, så kontakt Natur og Klima - se kontaktinfo i boksen.

Du kan løbende indtaste dine pejlinger i løsningen… i stedet for én gang om året.

Vejledninger

Når du har indtastet Indvinding - og skal til at indtaste Pejling... så tryk på blå pil: "Vis boring" - markeret med rød-firkant på dette billede:

Regler om indberetning fremgår af denne lovgivning:

Indberetning af vandindvinding jf. § 23 – og pejlinger af vandstand jf. § 24 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Klima- og Miljøforvaltningen