Spring til indhold

Indberet vand: Vandmængder og pejlinger

Indberet vandforbrug fra brønde og boringer

Nederst på siden her kan du logge på indberetnings-systemet med en adgangskode.
Kontakt os venligst, hvis du mangler kode til systemet.

 

Du skal indberette dine målinger om vand for året 2023

Har du i december/januar måned modtaget digital post eller brev fra os, hvor du bliver bedt om at indberette dine målinger, skal du senest den 31. januar 2024 indberette følgende:

  • Indvinding
  • Pejlinger (hvis din din vandindvindings-tilladelse indeholder vilkår om pejlinger af grundvandets højde i bestemte måneder, skal disse tal også indberettes)
  • Når/hvis du indtaster ny pejling: Vælg gerne ”J-Målepunkt”. Er det ikke muligt at vælge ”J-Målepunkt”, så vælg ”J-Kote” eller ”J-Terræn”

Kan du ikke logge på systemet, så prøv venligst med en anden browser. Har du fortsat problemer med at logge på, så kontakt os venligst - se kontaktinfo i boksen.

Du kan løbende indtaste dine pejlinger i løsningen i stedet for én gang om året.

 

Vejledninger

Når du har indtastet 'indvinding' og skal til at indtaste 'pejling': Tryk på blå pil: 'Vis boring', markeret med rød firkant som vist her:

Skærmbillede viser blå pil til højre på siden, indrammet af røde markeringslinjer

Regler om indberetning fremgår af denne lovgivning:

Indberetning af vandindvinding jf. § 27 – og pejlinger af vandstand jf. § 28 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Klima- og Miljøforvaltningen