Spring til indhold

Drikkevandskvalitet

Tilsyn med drikkekvaliteten i Odense Kommune.

Tilsyn med drikkevandskvaliteten


Odense Kommune fører tilsyn med de almene vandværkers vandkvalitet. Tilsynet omfatter både kemiske stoffer, bakterier, vandets udseende og smag m.m. Tilsynet med drikkevandskvaliteten udføres med hjemmel i drikkevandsbekendtgørelsen.

Tilsynet omfatter:

  • Et antal drikkevandsprøver udtaget ved vandværket og forskellige steder på ledningsnettet
  • Boringskontroller udtaget fra den enkelte indvindingsboring

Antallet af prøver og prøvetagningsfrekvensen er bestemt i drikkevandsbekendtgørelsen og afhænger af den mængde vand, det enkelte vandværk indvinder.

Odense Kommune kontrollerer, at drikkevandsbekendtgørelsens krav til drikkevandskvaliteten overholdes af alle vandværker i kommunen. Hvis der konstateres overskridelser af grænseværdier (f.eks. i forbindelse med uheld eller driftsændringer), sørger kommunen for, at forholdet igen bringes i orden.

Læs mere om analyseresultater og reaktionen på disse.Klima- og Miljøforvaltningen