Spring til indhold

1. Ideudvikling af projektet

Hvordan harmonere jeres ide med kommunale planer, borgere og andet?

En del af procesplanen - idéudvikling

 Hvad kan I gøre  Bemærkninger hertil
Brugerinddragelse Hold møde med relevante borgere og foreningens medlemmer, og lav evt. en studietur til lignende steder/projekter.
Stemmer projektet overens med jeres lokale udviklingsplan? Find jeres lokale udviklingsplan her og tjek, at I ikke arbejder imod lokalområdets egne planer.
Lokalplan, kommuneplan og spildevandsplan

Er der overensstemmelse imellem det, I vil have, og de regler, der er gældende for det geografiske område, hvori jeres projekt ligger? Det kan eksempelvis være krav til maks. højde på lysmaster på baner el.lign. Tjek det i lokalplanen her.

 

Hvis der ikke er lavet en lokalplan for jeres aktuelle område, er næste trin at tjekke den aktuelle kommuneplan.
Find kommuneplanen her.

 

Er området kloakeret? Kan/hvordan kan regn- og spildevand afledes til offentlig kloak? Oplysninger om dette kan findes i spildevandsplanen. Find spildevandsplanen her.

 Skitsetegning

Lav en råskitse af det, I ønsker at opføre. En hjemmegjort tegning kan være tilstrækkeligt på nuværende tidspunkt i processen. Brug den, som et dialogredskab med dem, I taler med om projektet. Skitsen skal som minimum illustrere en retvisende placeringen af den kommende facilitet.

 

Hvis I vil anlægge faciliteten på kommunal grund, skal I sende skitsen som ligger i værktøjskassen til Fritid og Folkeoplysning - Skema til anmodning om lejekontrakt på kommunal grund. 

 Fondenes interesse

Lav en brainstorm over, hvilke fonde I har kendskab til som evt. kunne have interesse i at indgå jeres projekt.
Tjek om de har forventninger til projektet eller til at blive inddraget i processen.

 

Kontakt evt. fundraiseren i Odense Kommunes ForeningsVærksted for sparring på jeres projekt og mulige fonde.
Vent med den endelige fondsansøgning.

 Tidsplan

Udfyld skemaet i værktøjskassen ”Tidsplan for projektet”

Bemærk de vejledende eksempler på tidsforbrug ved myndighedsbehandlinger.


By- og Kulturforvaltningen