Spring til indhold

Driv en forening eller aftenskole

Her kan du blive klogere på, hvordan man bedst kan drive en forening.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Når jeres forening er blevet stiftet og evt. godkendt som folkeoplysende, er der en række love og regler I skal være opmærksomme på. 

For alle foreninger gælder der generelle love og regler om fx børneattester, CVR og Nemkonto, forsikring, moms og meget mere. Læs mere om dem under regler og lovgivning. 
 
For folkeoplysende foreninger og aftenskoler gælder særlige regler i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere om Folkeoplysningsudvalget her 

 

Værktøjer til god foreningsledelse

God foreningsledelse skaber foreninger, som drives med åbenhed, gennemsigtighed og medlemsdemokrati. Hos Frivilligcenter Odense kan du bl.a. få hjælp til vedtægter og afholdelse af generalforsamlinger. 

Det nationale videnscenter Center for Frivilligt Socialt Arbejde tilbyder en lang række gratis værktøjer til at stifte og drive en forening efter principperne om god foreningsledelse. Redskaberne er tilgængelige for alle. 

By- og Kulturforvaltningen holder møder med gennemgang af blandt andet vedtægter og aktiviteter med foreninger, der søger om at blive godkendt som en folkeoplysende forening. 

 

By- og Kulturforvaltningen