Spring til indhold

Om frivillighed i Odense Kommune

Odense skal være en by, hvor foreninger og ildsjæle har vide rammer for frivillige aktiviteter til gavn for byens borgere og byen som helhed. Det skal være nemt at være frivillig, så endnu flere kan blive en del af meningsfulde fællesskaber. Derfor er det kommunens ønske at give foreninger og det frivillige engagement de bedst mulige betingelser for at udvikle deres aktiviteter.

Odenseanerne vil gerne gøre en forskel for hinanden. Hver dag bidrager en lang række frivillige til at gøre Odense bedre. Lige fra indsatsen i den lokale sportsklub, til lektiehjælperen, besøgsvennen og mange flere. Alle gør en væsentlig forskel. Vi har nemlig rigtig gode erfaringer med frivillighed i Odense.

Men først og fremmest bygger det på erfaringer med de mange måder man kan være frivillig på og med det store arbejde de mange odenseanere yder indenfor frivillighed året rundt. De erfaringer bygger blandt andet på vores Civilsamfundsstrategi

Strategien sætter retning for, hvordan vi i Odense Kommune vil samarbede med civilsamfundet. Her prioriteres at have fællesskaber der favner, at det skal være nemt at være frivillig, og at vi vil være en kommune i øjenhøjde.

Odense Byråd har en politisk ambition om, at der er endnu flere odenseanere, der vil være frivillige. I samspillet med den nære velfærd - blandt andet i vores daginstitutioner, på vores skoler og hos vores ældre - skal den frivillige kraft udfolde sig. Derfor skal frivillighed tænkes ind som en del af den demokratiske samtale, hvor vi går i dialog med borgerne, med de frivillige og med de faglige organisationer for at skabe et konkret grundlag for frivillighed på kommunens velfærdsinstitutioner.

Borgmesterforvaltningen