Spring til indhold

Samarbejde med frivillige

Her kan du læse mere om samarbejdet med frivillige om udvikling og opkvalificering generelt i foreningslivet.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Folkeoplysende foreninger

Er du i en Folkeoplysende forening (idræt, spejder, aftenskoler o.a.) kan du anvende

ForeningsPakken

Her er der mulighed for at efteruddanne de frivillige og ansatte i foreningen, samt at få generel vejledning til foreningsarbejdet.

Kulturelle foreninger

For kulturelle foreninger kan man hente god vejledning til samarbejde med frivillige i hvidbogen for

Samarbejde med frivillige inden for kunst og kultur

Sociale foreninger

Center for frivilligt socialt arbejde har samlet flere guides for frivillige sociale foreninger.

Læs mere her:

https://frivillighed.dk/raadgivning

Odense Kommune sætter stor pris på samarbejdet med frivillige på det sociale område og uddeler derfor årligt Ildsjæleprisen. Prisen uddeles på FrivilligGalla, som er en stor gallafest for frivillige sociale foreninger.

Ældre- og Handicapforvaltningen