Spring til indhold

Opret en forening eller aftenskole

Her præsenteres kort, hvilke overvejelser man skal gøre sig, når man vil stifte en forening.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

I Danmark er der foreningsfrihed. Dvs. at alle borgerne kan, uden forudgående tilladelse, danne foreninger i ethvert lovligt øjemed. 

Der kan være flere årsager til, at man ønsker at oprette en forening. Måske har man en fornemmelse af, at gruppen bedre kan få flere med, få mere gennemslagskraft, søge økonomiske midler eller få anden støtte, hvis den stifter en forening. 

Når man starter en forening, er der en række trin, man skal igennem og første trin er at finde ud af hvilken foreningstype man gerne vil oprette. 

Her er der tre overordnede foreningstyper: 

  • Folkeoplysende foreninger 

    Det er foreninger, hvor man mødes om en fælles aktivitet. Foreningen tilbyder faste tilrettelagte aktiviteter i et forpligtende fællesskab, hvor man sammen dygtiggør sig. 
  • Aftenskoler

    Det er foreninger der tilbyder undervisning, foredrag og debatskabende aktiviteter. Der er en professionel administration, og det er et lovkrav, at lærerne lønnes iht. overenskomst.
  • Alle andre former for foreninger 

    Det kan fx være frivillige sociale foreninger, ældreforeninger, patientforeninger, kulturelle foreninger og private foreninger.

 

For at blive en folkeoplysende forening eller en aftenskole skal man godkendes af Fritid, Park og Vej. Vil du søge om godkendelse, så kontakt Sonja Borg på mail: sbk@odense.dk

 

 

 

 
 

By- og Kulturforvaltningen