Spring til indhold

Opret en forening

Her kan du læse om, hvordan du stifter en forening.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Vil du gerne stifte en forening? Der kan være flere årsager til, at man ønsker at stifte en forening. Fx kan det være nemmere at få flere med, få økonomisk støtte eller få mere gennemslagskraft, hvis den stifter en forening. Her er hvad I skal overveje, når I vil stifte en forening. 

Lovmæssige krav:

 • I Danmark har vi foreningsfrihed. Det vil sige, at alle borgere har ret til at danne en forening uden at skulle indhente tilladelse, hvis bare foreningen har et lovligt formål.
 • Der er ingen formelle krav til, hvordan foreninger skal organiseres og drives, udforme vedtægter mv. I praksis er det dog sådan, at hvis foreningen fx søger om offentlig støtte, kan den blive mødt med krav om at fremvise vedtægter med beskrivelse af tegningsregler, og krav om, at årsregnskabet bliver revideret af en revisor. 

Sådan gør du: 

1. Find ud af, hvordan din forening skal udformes.

 • Hvad er formålet med foreningen?
 • Hvilke visioner, mål og værdier har du?
 • Hvordan skal foreningen organiseres?
 • Hvordan skaffer du økonomi til foreningen?
 • Kontingenter, offentlig støtte eller andet?
 • Hvad skal foreningen hedde, og hvilken adresse skal den have?
 • Hvordan vil du formulere foreningens formålsparagraf?
 • Hvor og hvordan vælges bestyrelsen?
 • Hvem har ansvaret? Hvem er billedet udadtil?  

 

2. Sæt penge af.

Selve det at stifte en forening koster ikke noget, men der kan være udgifter til lokaler, aktiviteter, anskaffelser af forskellige ting m.m.

3. Få samlet dem, der skal indgå i foreningen til et uformelt møde, hvor I bliver enige om opbygningen og udformningen af foreningen.

Foreningen skal have formuleret et sæt vedtægter med regler og/eller krav der skal gælde i foreningen. 

Vedtægter bør indeholde:

 • Foreningens navn
 • Foreningens formål
 • Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer
 • Hvornår der skal afholdes general forsamlinger (og hvem der kan indkalde til dem)
 • Flertalsbestemmelser
 • Ledelsesbestemmelser
 • Finansiering
 • Betingelser for ændringer i foreningen
 • Betingelser for medlemskab

Læs mere om vedtægter her

Alle, der skriver bekræftende på vedtægten, er medlemmer af foreningen og andre kan indmeldes i foreningen på de vilkår, der er vedtaget i vedtægterne.  


5. Skriv et referat af mødet.

Det skal være kort, og indeholde:

 • Hvem var til stede?
 • Hvad var på dagsordenen? (Stiftelse og godkendelse af vedtægter)
 • Hvad blev der besluttet?

Referatet skal bruges til at vise, at foreningen er blevet til. Det er vigtigt at man er seriøs med hensyn til vedtægterne, og får alt skrevet ned. 

Initiativtagere inden for det frivillige sociale område kan søge vejledning hos Frivilligcenter Odense

 

By- og Kulturforvaltningen