Spring til indhold

Bliv godkendt som folkeoplysende forening eller aftenskole

En godkendelse er vigtig, hvis I skal låne lokaler eller søge tilskud primært til jeres børne- og ungdomsarbejde.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Billede af blyant der krydser bokse af

Det skal du gøre for at søge om godkendelse

For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal jeres forening tilbyde folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoleundervisning) eller frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, såsom idræts-, spejder- og øvrige aktiviteter.

For at søge om godkendelse skal I gå ind på AktivOdense - pga. skift til nyt it-system, så ligger ansøgningen ikke klar. I skal derfor sende en mail til Sonja Borg vedhæftet foreningens vedtægt. 

 

 

Foreningens vedtægt skal som minimum indeholde

  • Navn og hjemsted for foreningen - (hjemsted skal være Odense)
  • Foreningens formål
  • Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer
  • Regnskab, herunder valg af revisor
  • Betingelser for medlemskab
  • Procedure for vedtægtsændringer
  • Anvendelse af foreningens evt. overskud ved ophør
  • Tegningsret - hvem tegner foreningen

Normalt vil en ansøger blive indbudt til møde i Fritid, Park og Vej medmindre ansøgningen ligger meget langt fra det vi kan godkende. 

By- og Kulturforvaltningen