Spring til indhold

Bliv godkendt som folkeoplysende forening eller aftenskole

En godkendelse er vigtig, hvis I skal låne lokaler eller søge tilskud primært til jeres børne- og ungdomsarbejde.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Billede af blyant der krydser bokse af

Det skal du gøre for at søge om godkendelse

For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal jeres forening tilbyde folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoleundervisning) eller frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, såsom idræts-, spejder- og øvrige aktiviteter.

For at søge om godkendelse skal I gå ind på Foreningsportalen. - pga. skift til nyt it-system, så ligger ansøgningen ikke klar. I skal derfor sende en mail til Sonja Borg vedhæftet foreningens vedtægt. 

 

Tryk på "Registrerer dig" øverst til højre. 

Log på med dit personlige NemID  og udfyld formularen - vi vil rigtig gerne bede om, at du uploader foreningens vedtægt samtidig. Og skulle du have en oversigt over jeres aktiviteter, så skal vi også gerne bede om det. 

 

Foreningens vedtægt skal som minimum indeholde

  • Navn og hjemsted for foreningen - (hjemsted skal være Odense)
  • Foreningens formål
  • Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer
  • Regnskab, herunder valg af revisor
  • Betingelser for medlemskab
  • Procedure for vedtægtsændringer
  • Anvendelse af foreningens evt. overskud ved ophør
  • Tegningsret - hvem tegner foreningen

Normalt vil en ansøger blive indbudt til møde i Fritid og Folkeoplysning, medmindre ansøgningen ligger meget langt fra det vi kan godkende. 

By- og Kulturforvaltningen