Spring til indhold

Tobaks- og nikotinpolitik for foreninger

Alle foreninger skal udarbejde en ryge-/tobakspolitik for udendørs boldbanearealer og øvrige fritidsarealer

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Dekorativt billede

Tobaks- og nikotinpolitik for foreninger


Alle foreninger skal udarbejde en tobaks- og nikotinpolitik for udendørs boldbanearealer og øvrige fritidsarealer .

Tobaks- og nikotinpolitikken gælder også foreningslivet

Odense Byråd har på et møde d. 10. juni 2020 godkendt nye retningslinjer for rygning på udendørs boldbanearealer og øvrige fritidsarealer. Hele sagen kan ses i referatet fra Byrådsmødet på dette link.

 

Dekorativt billede

Billede af vapes/puff bars

 

Retningslinjerne indeholder følgende hovedpunkter:

  • Der henstilles til, at der ikke ryges på boldbanearealer og øvrige kommunale fritidsarealer i Odense Kommune
  • Der udarbejdes kampagnemateriale til alle foreninger, så der kan hænges plakater op både udenfor og indenfor
  • Det anbefales, at der ikke er salg af tobak i cafeteriaer eller kiosker, der ligger i forbindelse med idræts- og fritidsfaciliteterne – gælder både cigaretter og anden tobak (herunder e-cigaretter og snus)
  • Det anbefales, at rygning uden for klubhuse og foreningslokaler begrænses og afgrænses, så der ikke ryges lige uden for dørene
  • Alle foreninger skal udarbejde en ryge-/tobakspolitik

Dette gælder allerede i dag

Røgfrie miljøer bidrager til, at kommunens børn og unge ikke bliver konfronteret med tobak eller andre nikotinprodukter i deres fritidsliv.

Når tobak og andre nikotinprodukter bliver mindre synlige i børn og unges hverdag, mindsker det risikoen for, at de selv begynder at bruge produkterne, ligesom det mindsker risikoen for tilbagefald hos personer, der tidligere har været afhængige af nikotin.

Loven om røgfri miljøer gælder både de traditionelle cigaretter, men omfatter også nye tobaks- og nikotinprodukter som vapes (puffbars), nikotin- og snusposer.

I loven om røgfri miljøer fastsættes kun mindstekrav, hvilket betyder, at kommuner, arbejdspladser og foreninger gerne må fastsætte strengere krav, end den nationale lovgivning.

Det har man i Odense Kommune valgt at gøre, hvorfor nedenstående er gældende for alle medarbejdere i Odense Kommune og borgere, der opholder sig i Odense Kommunes bygninger og områder. Dertil kommer Byrådets retningslinjer, der også har betydning for foreningsaktiviteter.

Dekorativt billede

Snusposer

 

For foreninger og aftenskoler betyder det, at:

  • der er forbud mod at anvende tobaks- og nikotinprodukter på hele institutionens område, herunder børneinstitutioner, skoler, uddannelsessteder og anbringelsessteder for børn og unge under 18 år (Lov om røgfri miljøer)
  • forbuddet gælder alle kommunale indendørs- og udenomsarealer dvs. skolegårde, idrætspladser/fodboldbaner, legepladser og andre udendørsarealer. Det gælder alle (forældre, medlemmer, tilskuere m.fl.), der færdes på og benytter disse arealer, altså også foreninger, der benytter faciliteterne efter almindelig skoletid/åbningstid og i weekender (OK personalepolitik)
  • det er uden betydning, om der er tale om offentlige, selvejende eller private institutioner
  • det er også uden betydning, om institutionens område af besøgende opfattes som en del af det offentlige rum, en park eller lignende

Vil du vide mere:

Du kan læse ”Lov om røgfri miljøer” på dette link
Du kan læse Odense Kommunes personalepolitik og afsnittet om rygning på dette link 

By- og Kulturforvaltningen