Spring til indhold

Forsikringer

- forsikringer gælder både for aftenskoler og frivillige foreninger. Tjek altid foreningens forsikringer med jævne mellemrum, så I ikke får nogle grimme overraskelser.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Tjek af forsikringer

Fritid, Park og Vej oplever desværre, at foreningerne ikke har tegnet forsikringer på f.eks. løsøre.

Det betyder, at foreningen ofte står med en stor udgift til f.eks. it, redskaber med videre, hvis der har været indbrud i klubhuset. Vi skal derfor opfordre ALLE foreninger til at gennemgå deres forsikringer og tegne de nødvendige også selvom det er en årligt udgift for foreningen.

Her er lidt om de mest nødvendige forsikringer - er I medlem af DIF og DGI så er nogle af forsikringerne omfattet af Idrættens fællesforsikringer.

 

Løsøreforsikring

Materiel, der tilhører foreningen, er ikke dækket af de to ovenstående forsikringer. Der bør tegnes en speciel forsikring der dækker foreningens materiel. Da materiellet tit repræsenterer betydelige værdier, er det altid en god idé at tegne forsikring mod brand, tyveri mv. Det gælder også foreningens redskaber der er opbevaret i f.eks. en gymnastiksal. Her dækker skolens forsikring ikke.

Materiel, som er lejet eller lånt, har foreningen det objektive ansvar for, hvorfor der også bør sørges for forsikring af disse ting.

 

Lovpligtig arbejdsskadeforsikring


Forsikringen er lovpligtig og dækker tilskadekomst af foreningens ansatte under udførelse af arbejde i dens tjeneste. Vær særlig opmærksom på, at pligten til at tegne forsikringen afhænger IKKE af om der udbetales løn for arbejdet eller ej! Er I i tvivl om der skal tegnes en sådan forsikring, bør der tages kontakt til sin hovedorganisation (hvis der en sådan), arbejdsskadestyrelsen, eller til et forsikringsselskab.

Har foreningen ikke tegnet forsikring for en opstået skade, udbetaler Arbejdsskadestyrelsen, men foreningen eller de personer der juridisk tegner foreningen risikerer - udover et bødeforlæg - at skulle refundere erstatningen. Det kan dreje sig om mange penge!

 

Erhvervsansvarsforsikring

Forsikringen omfatter det erstatningsansvar, som foreningen kan pådrage sig under udførelse af sit hverv.

Ifølge dansk retspraksis kan der ved opståede person eller tingskade i forbindelse med foreningens aktiviteter, pga. manglende instruktion, fejl eller forsømmelser i forbindelse med arrangementer og lignende evt. rejses erstatningsansvar. Erstatningsansvaret rejses mod foreningen. Hvis der ikke er en forsikring eller penge, så rejses erstatningsansvaret evt. mod de personer der juridisk tegner foreningen, som derved så hæfter personligt.

 

Kollektiv forsikring

Mange lokale foreninger er medlem af en hovedorganisation, som ofte har tegnet kollektiv forsikringsaftale på arbejdsskadeforsikring og erhvervsansvarsforsikring. Det bør dog altid undersøges ved hovedorganisationen om foreningen via medlemskab er dækket af en kollektiv forsikring, samt hvad den dækker.

 

Diverse andre forsikringer

Udover de tre nævnte forsikringer kan der komme andre forsikringer på tale, såsom rejseforsikringer, ulykkesforsikringer mv. Det afhænger dog af den enkelte forening.

 

Det er derfor altid tilrådeligt at gennemgå sine forsikringer med et forsikringsselskab for at være dækket ordentligt ind i tilfælde af uheld.

 

Fritids- og ulykkesforsikring

Vær oplysende overfor undervisere, trænere, ledere og deltagere, om foreningens forsikringer, og hvad de dækker.

 

For at der ikke skal opstå grimme misforståelser, er det vigtigt at påpege, at det enkelte medlem i egen interesse bør tegne en heltidsulykkesforsikring samt en familieforsikring for dækning af eventuelle personskader samt tyveri af medlemmers private effekter.

 

By- og Kulturforvaltningen