Spring til indhold

3. Forhåndsdialog med Odense Kommune

Få allerede i projektets begyndelse forhåndsgodkendelserne i hus

Forhåndsdialog med Odense Kommune

 Med hvem  Bemærkninger
Kontakt eventuelt Byggesag

Byggesag kan kontaktes, hvis I har specifikke spørgsmål.

 

I er måske faldet over noget i lokalplanen, som sår tvivl om, hvorvidt jeres projekt kan tillades på den udvalgte placering eller andre spørgsmål.

 

Yderligere information om telefontid mm. vedr. Byggesag kan findes her.

Kontakt eventuelt Industri og miljø

Spildevandsteamet kan kontaktes, hvis der er spørgsmål til håndteringen af regn- og spildevand.

 

Find kontakt oplysningerne til industri og miljø her.

Kontakt eventuelt Fritid og Folkeoplysning

Hvis arealet er kommunalt eller bygherre i dag får eller forventer at søge tilskud til opførelse, drift eller vedligehold, så kontakt Fritid og Folkeoplysning med henblik på stjernehøring i By- og Kulturforvaltningen.

 

Stjernehøring i BKF (By- og Kulturforvaltningen) er en screening, som Fritid og Folkeoplysning laver, når I har indsendt projektplanens punkter 1-13 med tilhørende bilag. Konfliktsøgningen i BKF handler bl.a. om projektets indflydelse på foreningens evt. tilskud til lokaler, drift, fysiske placering, lejekontrakt på jord, pleje og vedligeholdelse af udearealer og bygning, behandling i politiske udvalg, efterfølgende understøttelse af aktiviteter og foreningsudvikling.

 

Når I kontakter Fritid og Folkeoplysning, så vil det være en fordel, hvis I medsender fakta om forening og facilitet samt den indledende råskitse.

 

Byggetilladelse indeholder bl.a. en screening, som er foretaget af bygge- og miljøafdelingen.

Den kan eksempelvis indeholde oplysninger om:

Eksisterende forpagtningsaftaler, landzonetilladelse, §3 dispensation, miljøgodkendelse, jordflytningstilladelse, drænforhold, klimatilpasning, fredninger (bygninger, træer, kulturarv) parkerings-, til-, og frakørselsforhold, legepladsinspektør, evt. krav om arkæologisk forundersøgelse/udgravning, forespørgsel i ledningsejerregister ”LER”, kvoteplan, matrikelforhold, zoneforhold, lokalplan, kommuneplan samt tilslutningstilladelse for regn- og spildevand. Der kan opstå lovpligtigt krav om, at bygherre hyrer brandteknisk rådgivning. Derudover kommer forhold vedr. støj og evt. støjmåling/-tilpasning.By- og Kulturforvaltningen