Spring til indhold

Permanent vejafmærkning og skilte

Læs herunder om vilkår for permanent vejafmærkning og skilte på kommunale veje og private fællesveje.

Kommunale veje

Odense Kommune etablerer og vedligeholder vejafmærkning, færdselstavler samt vejnavneskilte på og langs de kommunale veje. Kommunen opsætter og vedligeholder også vejnavneskilte for private fællesveje, når tilkørslen sker fra en kommunal vej. 


Private fællesveje

Grundejerne ved de private fællesveje skal selv etablere og vedligeholde vejafmærkning og skilte ved de private fællesveje. Dette kræver dog kommunens godkendelse - ligesom øvrige ændringer på private fællesveje.
  
Du kan søge om tilladelse til opsætningen af et skilt eller etablering af vejafmærkning på denne hjemmeside eller via mail til doa.bkf@odense.dk.
 

By- og Kulturforvaltningen