Spring til indhold

Ansøg om skiltning om nabohjælp eller legende børn

På mindre boligveje er det muligt at sætte skilte op med "Nabohjælp" eller "Legende børn". Se her, hvordan du søger om lov.

Nabohjælpskilte 


På mindre boligveje kan der søges om tilladelse til at sætte et ”Nabohjælpskilt” op i vejrabatten. Det er vigtigt, at I på vejen er enige om projektet, for at skiltet får en effekt. Kommunen indhenter politiets samtykke, før vi kan give tilladelsen. Udfyld ansøgningen her på siden.


 Ansøgningen bliver vurderet på følgende forhold:

  • Skiltene må ikke monteres på autoriseret afmærkning / vejvisning
  • Skiltene skal placeres, så de ikke tager udsyn i kryds / overkørsel
  • Skiltene skal placeres, så de ikke er til gene for færdslen
  • Skiltene skal placeres, så de ikke tager fokus fra f.eks. trafikchikaner på vejen

Du bliver i selvbetjeningsløsningen bedt om at vedhæfte et oversigtskort, der viser den ønskede placering.  

 

Legende børn-skilte


På mindre boligveje kan der sættes ”Legende børn”-skilte op, hvis vejen er en privat fællesvej. Skiltet må ikke opsættes på kommuneveje. Kommunen indhenter politiets samtykke, før vi kan give tilladelsen. Udfyld ansøgningen her på siden.

Ansøgningen bliver vurderet på følgende forhold: 

  • Skiltene må ikke monteres på autoriseret afmærkning / vejvisning
  • Skiltene skal placeres, så de ikke tager udsyn i kryds / overkørsel
  • Skiltene skal placeres, så de ikke er til gene for færdslen
  • Skiltene skal placeres, så de ikke tager fokus fra f.eks. trafikchikaner på vejen

Du bliver i selvbetjeningsløsningen bedt om at vedhæfte et oversigtskort, der viser den ønskede placering.  

 

By- og Kulturforvaltningen