Spring til indhold

Lejlighedskilte

Herunder kan du læse regler og vilkår for at sætte midlertidige skilte op til særlige lejligheder.

I forbindelse med arrangementer kan det være hensigtsmæssigt at sætte midlertidige skilte op.

Det kræver dog en godkendelse af kommunen og politiet. 

 

Ansøgning

Du ansøger om lejlighedskilte ved at sende en ansøgning til Vejmyndighed

I ansøgningen skal det være oplyst: 

 • Hvilken forening der søger
 • Hvad arrangementet drejer sig om 
 • Dato for begivenheden
 • Placering af skiltene, på hvilke veje bliver skiltene opsat og hvor mange i alt

På kortbilaget skal du indtegne, hvor du vil opsætte skiltene, så tager Odense Kommune stilling til, om det er trafiksikkert at placere skiltene som ønsket.

Generelle vilkår for lejlighedsskiltning

 • Skiltene må max måle 70x120 eller 90x100 cm
 • Skiltene må tidligst opsættes 7 dage før og nedtages umiddelbart efter arrangementet
 • Skiltene skal placeres minimum 1 meter fra asfalt- / kørebanekant, og ikke være til gene for fodgængere eller cyklister
 • Skiltene må ikke placeres på strækninger, hvor hastigheden er højere end 50 km/t
 • Skiltene må ikke spærre for oversigtsforhold
 • Skiltene skal fastgøres, så de ikke vælter ved stærk blæst
 • Skiltene må ikke have karakter af at værende færdselstavler
 • Evt. huller skal efterfyldes, når skiltene bliver fjernet

Selv om du får en tilladelse, kan Fyns Politi eller Odense Kommune forlange de opstillede skilte fjernet straks, hvis særlige hensyn kræver det.

By- og Kulturforvaltningen